Reviewers in 2014

Katarína Beňová – Slovenská národná galéria, Bratislava
Dana Bittnerová – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Marta Botíková – Filozofická fakulta UK, Bratislava
Lenka J. Budilová – Fakulta filozofická ZČU, Plzeň
Radka Dudová – Sociologický ústav AV ČR, Praha
Josef Fulka – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Lisa-Marie Heimeshoff – University of Kassel
Ľubica Herzánová – Etnologický ústav SAV, Bratislava
Marek Jakoubek – Fakulta filozofická ZČU, Plzeň
Martin Heřmanský – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Martin Hříbek – Filosofická fakulta UK, Praha
Petr Janeček – Národní muzeum, Praha
Blanka Knotková-Čapková – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Dušan Lužný – Filosofická fakulta UP, Olomouc
Věra Majerová – Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha
Miroslav Mareš – Fakulta sociálních studií MU, Brno
Selma Muhić-Dizdarević – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Zdeněk R. Nešpor – Sociologický ústav AV ČR, Praha
Olga Nešporová – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha
Martin Ouředníček – Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Jiří Pešek – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Taťána Petrasová – Ústav dějin umění AV ČR, Praha
Filip Pospíšil – Úřad vlády ČR, Praha
Martin C. Putna – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Dan Ryšavý – Filosofická fakulta UP, Olomouc
Alice Sczepaniková – J. W. Goethe Universität, Frankfurkt am Main
Lenka Slepičková – Fakulta sociálních studií MU, Brno
Barbora Spalová – Fakulta sociálních věd UK, Praha
Jana Temelová – Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Zdeněk Uherek – Etnologický ústav AV ČR, Praha
Jaroslav Vaculík – Pedagogická fakulta MU, Brno
Alena Vavrdová – Pedagogická fakulta UP, Olomouc
Jana Vobecká – Sociologický ústav AV ČR, Praha
Olga Vodáková – Sociologický ústav AV ČR, Praha
Zdeněk Vojtíšek – Husitská teologická fakulta UK, Praha