Reviewers in 2016

Yasar Abu Ghosh – Fakulta humanitních studií UK, Praha

Barbora Bazalová – Pedagogická fakulta MU, Brno

Dana Bittnerová  – Fakulta humanitních studií UK, Praha

Ivo T. Budil – Fakulta filozofická ZU, Plzeň

Dan Čermák – Sociologický ústav AV ČR, Praha

David Doubek – Pedagogická fakulta UK, Praha

Pavel Duba – Centrum pro migraci, Praha

Radka Dudová – Sociologický ústav AV ČR, Praha

Marie Dvorná – Husitská teologická fakulta UK, Praha

Markéta Hajská – Filosofická fakulta UK, Praha

Dana Hamplová – Filosofická fakulta UK a Sociologický ústav AV ČR, Praha

Jaroslava Hasmanová Marhánková – Fakulta filozofická ZU, Plzeň

Hana Hašková – Sociologický ústav AV ČR, Praha

Petr Hlaváček – Filosofická fakulta UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha

Pavel Hošek – Evangelická teologická fakulta UK, Praha

Beatrice Chromková Manea – Fakulta sociálních studií MU, Brno

Štefan Chudý – Pedagogická fakulta UP, Olomouc

Petr Janeček – Filosofická fakulta UK, Praha

Radka Klvaňová – Fakulta sociálních studií MU, Brno

Tomáš Kotrlý – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha

Eva Křížová – 2. Lékařská fakulta UK, Praha

Ivan Landa – Filosofický ústav AV ČR, Praha

Jitka Langhamrová – Vysoká škola ekonomická, Praha

Yana Leontiyeva – Sociologický ústav AV ČR, Praha

Barbora Loudová Stralczynská – Pedagogická fakulta UK, Praha

Václav Matoušek – Fakulta humanitních studií UK, Praha

Mirjam Moravcová – Fakulta humanitních studií UK, Praha

Zdeněk R. Nešpor – Fakulta humanitních studií UK a Sociologický ústav AV ČR, Praha

Martin Ouředníček – Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Zdeněk Pinc – Fakulta humanitních studií UK, Praha

Tomáš Retka – Fakulta humanitních studií UK, Praha

Dan Ryšavý – Filosofická fakulta UP, Olomouc

Václav Soukup – Filosofická fakulta UK a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

Adéla Souralová – Fakulta sociálních studií MU, Brno

Laco Toušek – Fakulta filozofická ZU, Plzeň

Lucie Trlifajová – Multikulturní centrum a Fakulta sociálních věd UK, Praha

Zuzana Uhde – Sociologický ústav AV ČR, Praha

David Václavík – Filosofická fakulta MU, Brno

Zdeněk Vojtíšek – Husitská teologická fakulta UK, Praha

Jan Zouhar – Filosofická fakulta MU, Brno