Reviewers in 2015

Yasar Abu Ghosh – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Lee Bidgood – East Tennessee State University, Johnson City, USA
Lenka J. Budilová – Fakulta filozofická ZU, Plzeň
Daniel Čermák – Sociologický ústav AV ČR, Praha
Pavel Duba – Sdružení pro migraci a integraci, Praha
Petra Ezzeddine – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Petr Gibas – Sociologický ústav AV ČR, Praha
Marek Halbich – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Jaroslava Hasmanová Marhánková – Fakulta filozofická ZU, Plzeň
Hana Hašková – Sociologický ústav AV ČR, Praha
Martin Heřmanský – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Tomáš Hirt – Fakulta filozofická ZU, Plzeň
Petr Hlaváček – Filosofický ústav AV ČR, Praha
Jan Horský – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Beatrice E. Chromková Manea – Fakulta sociálních studií MU, Brno
Petr Janeček – Filosofická fakulta UK, Praha
Eva Janská – Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Jana Jetmarová – Fakulta filozofická UPa, Pardubice
Jitka Jurková – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Zuzana Jurková – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Radka Klvaňová – Fakulta sociálních studií MU, Brno
Matěj Kratochvíl – Etnologický ústav AV ČR, Praha
Eva Křížová – 2. lékařská fakulta UK, Praha
Markéta Křížová – Filosofická fakulta UK, Praha
Jarmila Kučerová – Církev československá husitská, Roztoky
Alena Marková – Vysoká škola finanční a správní, Praha
Marcel Mečiar – Yeditepe University, Istanbul, Turecko
Jaroslav Miller – Filosofická fakulta UP, Olomouc
Mirjam Moravcová – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Michal Nekorjak – Fakulta sociálních studií MU, Brno
Zdeněk R. Nešpor – Fakulta humanitních studií UK + Sociologický ústav AV ČR, Praha
Olga Nešporová – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha
Arnošt Novák – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Karolína Pauknerová – Centrum pro teoretická studia UK + AV ČR, Praha
Jiří Pešek – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Marzanna Poplawska – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko
Speranţa Rădulescu – Peasant Museum, National University of Music, București, Rumunsko
Tomáš Rataj – Scriptorium, Praha
Veronika Seidlová – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Zita Skořepová Honzlová – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Daniela Stavělová – Etnologický ústav AV ČR + Hudební a taneční fakulta AMU, Praha
Karel Stibral – Fakulta sociálních studií MU, Brno
Petr Šešín – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Jiří Šubrt – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Laco Toušek – Fakulta filozofická ZU, Plzeň
David Verbuč – Fakulta humanitních studií UK, Praha
Radomír Vlček – Historický ústav AV ČR, Brno
Zdeněk Vojtíšek – Husitská teologická fakulta UK, Praha