Stanislav Balík – Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Marek Vlha: Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848–1938. Argo, Praha 2015, 500 s.

Havlíček Jakub

Download PDF

Vydání: 19, 2017, 1