Bibliography (1992) 1999 - 2008

 

Autorská bibliografie

 

Autor neuveden

Materiály

1       “We Simply Laughed at the Concentration Camps”. Interview with Jiří Franěk. LM 10, 2008, 2: 123–191.

Editorial

2       Letní etologické školy na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

         LM 2–3/2007–21: 242.

3       Nostalgie, technika a tragédie: K románu Maria Puza Kmotr. LM 2–3/2007: 203–205.

Bibliografie

4       Anotovaná bibliografie. LM 1/2004–13: 181.

 

Altová, Blanka

Studie

5       Posvátno a Svatobarborský karner v Kutné Hoře. LM 12/2003: 49–58.

Materiály

6       Dějiny jednoho domu (Kutná Hora). LM 6/2001: 182–214.

 

Antalík, Dalibor

Nekrolog

7       Zemřel profesor Jan Heller. LM 10, 2008, 1: 148–151.

Barhoňová, Vladislava

Studie

8       O slovenské „menšině“ v Československém státu (1918–1938). LM 3/2000: 34–36.

Srov. Novotná, Hedvika – Barhoňová, Vladislava: Výstavy Historického oddělení Národního Muzea v Praze. LM 4/2000: 212–220.

         Novotná, Hedvika – Bartoňová, Vladislava: Výstavy Národního muzea v Lobkovickém paláci (1998). LM 1/1999: 161–171.

 

Bartoš, Hynek

Diskuse

9       Vůně pardála. Peripatetická reflexe olfaktorické problematiky ve stínu dneš­ní vědy. LM 2/2006–19: 164–179.

Recenze

§       Lloyd, G. E. R.: In the Grip of Disease. Studies in the Greek Imagination. Oxford, Oxford University Press 2003. LM 3/ 2005–17: 248–252.

 

Bartošová, Kateřina – Turková, Miloslava

Materiály

10     Naplnění snu: vybudování československé nemocnice v Bagdádu. LM 3/ 2005–17: 184–202.

11     První kroky na cestě za snem – československou nemocnicí v Bagdádu. 
LM 11/2003: 86–103.

12     Vzpomínka na cestu z Čech do Bagdádu. LM 8/2002: 105–112.

 

Benáček, Vladimír

Studie

13     O původu a zdrojích proměn české podnikatelské elity. LM 10, 2008, 1: 70–89.

 

Benyovszky, Ladislav

Studie

14     Aktuální myšlení a „věc o kterou běží“. LM 7/2002: 104–113.

15     Dějinný původ určení člověka jako „rozumného živočicha“. LM 4/2000: 3–11.

16     Dějinný základ proměny duše v ducha. LM 5/2001: 3–11.

17     Ereignis a smrtelní. LM 9/2003: 3–11.

18     Skutečnost a subjekt I. LM 6/2001: 5–12.

19     Skutečnost a subjekt II. LM 7/2002: 3–10.

20     Transcendence a úzkost. LM 8/2002: 3–12.

 

Beňušková, Zuzana

Studie

21     Súčasné obytné sídliska na Slovensku. Na príklade bratislavskej Petržalky. 
LM 2/1999: 23–37.

Bezděková, Vilma

Srov. Škvařilová, Božena – Bezděková, Vilma: Hrdličkovo muzeum člověka UK – historie a současnost. LM 2/1999: 143–149.

 

Bittnerová, Dana

Studie

22     Diskriminační stereotypy dětí. Skupina žáků sedmé třídy ZŠ. LM 11/2003: 
68–85.

23     Hodnota daru v komunikaci dětské skupiny. LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 113–137.

24     Křižovatka dětství a mládí. Proměna skupinové identifikace čtrnáctiletých a patnáctiletých školáků. LM–III [Děti, studenti, pedagogové], 1994: 93–107.

25     Pozice vzdělání v procesu integrace imigrační skupiny. LM 3/2000: 127–139.

26     Přezdívka v kontextu kultury dětské skupiny. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 55-63.

Materiály

27     Dopisy před odjezdem do ghetta Terezín. LM 2/2005–16: 131–142.

28     Hra Flaška. Dětské formalizované hry – stabilnost formy a proměnlivost leitmotivu. LM 5/2001: 95–104.

29     Poslední roky starých Holešovic. LM 6/2001: 215–237.

30     Skákání gumy v druhé polovině 90. let 20. století. LM 2/1999: 107–120.

31     Téma dopisu v naivní poezii dospívajících dívek. LM 1/1999: 128–136.

32     „Tleskací hry“ – ukázka variačního procesu. LM 10/2003: 115–135.

33     Výzkum identity národnostních a etnických skupin žijících na území České republiky. LM 9/2003: 126–133.

34     Vzdělávací strategie romských žáků středních škol. (Analýza efektivity dotačního programu MŠMT Podpora romských žáků středních škol). LM 1/2005–15: 183–186.

Zprávy

35     Mezinárodní konference – Traditional Culture as a Part of Cultural He­ritage of Europe. Presence and Perspektive of Folklore and Folkloristics. Bratislava, 
23 – 25. 10. 2002. LM 12/2003: 158–159.

36     O historii a kultuře polských Romů. LM 1/2004–13: 187–188.

Nekrolog

37     Paní doktorce Jiřině Svobodové. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 32–34.

Bibliografie

38     Anotovaná bibliografie. LM 1/2005–15: 256–271.

39     Anotovaná bibliografie. LM 2/2005–16: 257–272.

40     Anotovaná bibliografie. LM 2–3/2007–21: 354–364.

Recenze

§       Jakoubek, Marek – Poduška, Ondřej: Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno, Doplněk 2003. LM 1/2005–15: 187–190.

 

§       Nosková, Helena: Návrat Čechů z Volyně. Naděje a skutečnost let 1945–1954.Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV 1999. LM 1/1999: 176–179.

§       Obrátil, K. J.: Kryptadia. Příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu. Franz Schindler (preface), Praha – Litomyšl, Paseka 1999. LM 1/1999: 179–181.

§       Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno, Doplněk + Etnologický ústav AV ČR 2003. 
LM 11/2003: 199–204.

§       Salner, Peter: (Môj) židovský humor. Židovský vtip ako faktor identity. [Čí je židovský humor?] Bratislava, Ústav etnológie SAV – Židovská náboženská obec 2002. LM 9/2003:168–170.

§       Schindler, Franz: Das Sprichtwort im heutigen tschechischen empirische Untersuchung  und semantische Beschreibung. München, Verlag Otto Wagner 1993. LM–VIII [Město a jeho folklór] , 1996: 88–90.

Srov. Moravcová [Bittnerová] Dana: Sonda do hodnotových orientací pražské mládeže. Léta 1984 a 1985. LM–I [Pražané: jiní – druzí – cizí], 1992: 54–61.

         Moravcová [Bittnerová] Dana: Legenda české etnologie – Iva Heroldová. 
LM 1/2006–18: 201–204.

         Moravcová, Mirjam – Bittnerová, Dana: Američané. Legenda dětí konce 
20. století. LM 7/2002: 41–73.

 

Bittnerová, Dana – Janeček, Petr

Bibliografie

41     Anotovaná bibliografie. LM 1/2006–18: 211–223.

42     Anotovaná bibliografie. LM 3/ 2005–17: 260–267.

 

Bitušíková, Alexandra

Studie

43     Urban Identities and Diversities. A Key to the Renaissance of the City? 
LM 1/2007–20: 70–82.

Zprávy

44     The Conference: The City – A Changeable (Un)Certainty. LM 10, 2008, 2: 
227–228.

 

Bouchard, Thomas J. Jr.

Studie

45     A Brief Introduction to Quantitative Methods in Human Behavior Genetics and a Sampler of Findings LM 2/2004–14: 6–17.

 

Bouzek, Jan

Studie

46     Obraz světa a člověka v uměních starověku. LM 1/2006–18: 22–33.

Recenze

§       Hošek, Radislav: Náboženství starého Řecka. Praha, Vyšehrad 2004. 
LM 1/2005–15: 228–231.

§       K věcem samým. Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám. Praha, 
FHS UK 2005. LM 2/2005–16: 213–215.

§       Sokol, Jan – Pinc, Zdeněk: Antropologie a etika. Praha, Triton 2003. 
LM 1/2004 – 13: 124–128.

§       Spanio, Enrico Tomasso: Il tempio della scienza e il tempio della coscienza. Bergson e i modelli interpretative dello spazio-tempio. Venezia, Cardo Biblioteka 2003. LM 1/2004–13: 130–132.

§       Třeštík, Dušan: Mýty kmene Čechů (7. – 10. století). Tři studie ke „Starým pověstem českým“. Praha, Lidové noviny 2003. LM 2/2004–14: 233–235.

 

Brabec, Jan

Diskuse

47     Poznámka k Barbarasově knize o vnímání. LM 1/2006–18: 69–73.

48     Člověk jako „ne-osoba“. Poznámka k Sokolově konceptu osoby. 
LM 7/2002: 164–171.

Recenze

§       Krejčí, Jaroslav: Postižitelné proudy dějin. Praha, Sociologické 
nakladatelství 2002. LM 10/2003: 194–195.

§       Lakoff, George – Johnson, Mark: Metafory, kterými žijeme. Brno, Host 2002. [Třikrát Lakoff.] LM 3/ 2005–17: 218–222.

 

Brandner, Meret

Materiály

49     Romové, Sintové, Jenišové. Švýcarská romská politika za druhé světové války. LM 6/2001: 241–242.

 

Brzáková, Pavlína

Materiály

50     Dějiny dvou sibiřských „metropolí“. LM 6/2001: 113–131.

 

Břicháček, Václav

Zprávy

51     Ad Honorem Septuagenarii. LM 1/2006–18: 1–10.

 

Budil, Ivo T.

Studie

52     Perspektivy historické antropologie. LM 6/2001: 13–22.

 

 

Budilová, Lenka

Recenze

§       Kramářová, J. (a kol.): (Ne)bolí. Vzpomínky Romů na válku a život po válce. Praha, Člověk v tísni 2005. LM 2/ 2006–19: 231–233.

 

Budilová, Lenka – Jakoubek, Marek

Materiály

53     Historicko-etnografický náčrt romské osady u obce Chminianské Jakubovany. LM 1/2005 15: 75–100.

Zprávy

54     Česko-bulharské kolokvium 2005 (23. a 24. května 2005 na půdě Filosofické fakulty UK v Praze.) LM 2/2005–16: 280–281.

55     Výstava „Romské osady na východním Slovensku“. LM 9/2003: 164–165.

 

Bumová, Ivica

Recenze

§       Mannová, Elena (ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 
(1900–1989). Bratislava, AEP 1998. LM 5/ 2001: 164–165.

 

Butovskaya, Marina L.

Srov. Vančatová, Marina A. – Butovskaya, Marina L. – Pavelková, Jaroslava:  
Fenomén žebrání v Praze – etologická analýza. LM 11/2003: 104–111.

 

Bystřický, Jiří

Studie

56     Město jako prostor mizení. K estetice mizející reprezentace prostoru stability. 
LM 5/2001: 36–46.

57     Svádění jako léčka diskursu. LM 6/2001: 97–114.

Recenze

§       Bataille, Georges: Prokletá část / Teorie náboženství. Praha, 
Hermann a synové 1999. LM 5/ 2001: 168–171.

§       Bauman, Zygmunt: Globalizace. Praha, Mladá fronta 1998. 
LM 5/ 2001: 173–177.

§       Oates-Indruchová, Libora (ed.): Dívčí válka s ideologií. Praha, Sociologické nakladatelství 1999. LM 4/2000: 229–232.

§       Deleuze, G.: Proust a znaky. Praha, Hermann a synové 1999. 
LM 11/2003: 191–196.

§       Goffman, Ervin: Všichni hrajeme divadlo. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon 1999. LM 4/2000: 246–249.

§       Postman, Neil: Ubavit se k smrti. Praha, Mladá fronta 1999.

         LM 8/2002: 199–203.

 

Cílek, Václav

Materiály

58     Architektura je umění vytvářet místo. LM 2–3/2007: 132–137.

59     John Lennon žije a vzkazuje. LM 1/2006–18: 16–21.

60     Pískovcové sedimenty středních a severních Čech: jejich vznik, sedimenty a paleoantropologický význam. LM 1/2004–13: 98–105.

61     Sběratelé bobříků. LM 2/2005–16: 1 – 4.

Diskuse

62     Falzifikace a disneylandizace města. LM 1/2005–15: 178–182.

Recenze

§       Bouzek, Jan: Etruskové jiní než všechny ostatní národy. Praha, Karolinum 2003. LM 1/2004–13: 144–145.          

§       Kaplan, Robert: Přicházející anarchie. Zborcení snů – svět po studené válce. Červený Kostelec, P. Mervart 2003. LM 2/2004–14: 215–216.

 

Čábelková, Inna

Recenze

§       Friedman, Milton – Friedmanová, Rose: Svoboda volby. Praha, Liberální institut 1992. LM 1/2006–18: 176–178.

§       Hofstede, Geert: Cultures and Organizations. Software of the Mind. London, Harper Collins 1994. LM 2/2005–16: 234–237.

§       Hofstede, Geert – Hofstede, Gert Jan: Kultury a organizace. Software lidské mysli. Město, LINDE 2006. LM 2–3/2007–21: 330–333.

§       Odent, Michel: Láska jako věda. Opava, Slezská grafia 2001, LM 1/2005–15: 191–193.

 

Čenský, Petr

Materiály

63     Leonard Bernstein a New York. LM 2/2006–19: 104–130.

 

Čermáková, Klára

Materiály

64     Strava – projev kulturní identity řecké skupiny. LM 1/1999: 137–142.

 

Češka, Jakub

Studie

65     Já v pólech blízkosti a cizoty. Past artikulačních sítí. LM 7/2002: 172–181.

Recenze

§       Bílek, Petr A.: Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu). Brno, Host 2003. LM 1/2004–13: 152–153.

§       Gombrowicz, Witold: Kosmos. Praha, Argo 2007. LM 2–3/2007–21: 326–330.

 

Srov. Novotný, Jaroslav – Češka, Jakub: O Janu Sokolovi vypráví jeho bratr Václav Sokol. LM 7/2002: 250–265.

         Novotný, Jaroslav – Češka, Jakub: Zdeněk Pinc o Janu Sokolovi. 
LM 7/2002: 239–249.

         Novotný, Jaroslav – Češka, Jakub: Václav Žák o Janu Sokolovi. 
LM 7/2002: 266–274.

 

Čížková, Martina

Materiály

66     Věněk Šilhán: Muž, který držel v ruce moc i lopatu. LM 3/ 2005–17: 155–183.

 

Darulová, Jolana

Studie

67     Industrial and Commercial Districts of a Town – History and Present. 
LM 10, 2008, 2: 55–66.

 

Dohnalová, Marie

Studie

68     Veřejný prostor a dobrovolnické organizace. LM 2/2005–16: 29–42.

Zprávy

69     Mezinárodní konference European Learning Network: Enterprise and Innovation in Deprived Urban Areas: Sharing the European Experience. (28 a 29. dubna 2005 v Masarykově koleji ČVUT, Praha). LM 2/2005–16: 278.

        

Doležalová, Jana

Recenze

§       Blaha, Josef: Tóra a moderní židovská filosofie. Bratislava, Dobrá kniha 2003. 
LM 1/2005–15: 231–234.          

§       Fryová, Helen P.: Čítanka židovsko-křesťanského dialogu. Praha, 
Kalich – Vyšehrad 2003. LM 1/2004–13: 167–170.

 

Doušová, Klára

Materiály

70     Zpověď (pravého) sociálního demokrata. (Životní příběh filosofa Jaroslava Kohouta). LM 1/2005–15: 135–175.

 

Dvořáková, Věra

Srov. Soukupová, Blanka – Fraňková, Zdeňka – Dvořáková, Věra: The Czech Judaism of Professor Jiří Franěk, Outstanding Personality in Prague’s Scientific and Cultural Life. LM 10, 2008, 2: 115–122.

 

 

Ernst, Richard Robert

Editorial

71     Věda musí být srozumitelná. LM 2–3/2007: 1– 6.

 

Euler, Harald A.

Studie

72     Grandmothers, Daughters-in-law, and Womanizers. The Evolutionary Psychology of Family Relations. LM 2/2004–14: 73–83.

 

Fialová, Lydie

Zprávy

73     Conversation Analysis and Psychotherapy (10. až 12. července 2005 na University of Manchester). LM 2/2005–16: 283–286.

 

Fink, Bernhard

Srov. Grammer, Karl (Bernhard Fink, Anders P. Møller, Randy Thornhill): Sexual Selection and the Biology of Beauty. LM 2/2004–14:18–45.

 

Flaccus Albinus, zvaný též Alkuin

Materiály

74     Interpretace hebrejských jmen předků Našeho Pána Ježíše Krista z 1. první kapitoly evangelia svatého Matouše. LM 7/2002: 275–281.

 

Fraňková, Zdeňka

Srov. Soukupová, Blanka – Fraňková, Zdeňka – Dvořáková, Věra: The Czech Judaism of Professor Jiří Franěk, Outstanding Personality in Prague’s Scientific and Cultural Life. LM 10, 2008, 2: 115–122.

 

Fulka, Josef

Studie

75     Poznámka k problematice epistemologické diskontinuity. LM 7/2002: 127–138.

76     Tělo a katastrofický stav: efakt patologična v Havlíčkových Petrolejových lampách. LM 1/2006–18: 34–49.

Recenze

§       Charlot, Jean-Marc: Pour une théorie de la literature mineure. Paris, 
Gallimard 1998. LM 1/2004–13: 170–172.

§       Malinovská-Šalamonová, Zuzana: Román jako Mimesis a Mathesis (na príklade románovej tvorby Hervého Bazina). Prešov, FF Univerzity v Prešove 2001. 
LM 3/2005–17: 231–235.

 

 

 

Gabal, Ivan

Studie

77     Etnické klima v české společnosti v letech 1994 a 1996. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 7–56.

 

Gawrecki, Dan

Recenze

§       Soukupová, Blanka: Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus. Praha, Pastelka 2000. LM 5/ 2001: 162–164.

 

Gergelová, Barbora

Nekrolog

78     S PhDr. Jiřinou Svobodovou… vzpomínka. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 23.

Recenze

§       Národopisné informácie. Bratislava, Národopisný ústav SAV, Slovenské národopisné muzeum, Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV 1993, č. 1. 
LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 86-87.

 

Gibas, Petr

Materiály

79     Industrial Nostalgia: The Case of Poldi Kladno. LM 10, 2008, 2: 92–114.

 

Godula-Węcławowicz, Róża

Studie

80     Krakow: Genius Loci of the Town Space. LM 1/2007–20: 44–53.

 

Gondek, Hans-Dieter

Studie

81     Právo, spravedlnost a dekonstrukce (Derrida čte Benjamina). 
LM 2/ 2006–19: 143–156.

 

Grammer, Karl (Bernhard Fink, Anders P. Møller, Randy Thornhill)

Studie

82     Sexual Selection and the Biology of Beauty. LM 2/2004–14: 18–45.

 

Griger, Ján

Materiály

83     Acoustic Ecology – A Case Study of the Soundscape of Loreta Square in Prague. LM 1/2007–20: 83–98.

 

 

 

Grygar, Jakub

Studie

84     Jazyk jako nástroj sociální diverzifikace. Poznámky k jazykové situaci ve Stonavě na Těšínsku. LM 9/2003: 47–80.

85     Historie, paměť, autobiografie. LM 7/2002: 139–152.

Recenze

§       Copans, Jean: Základy antropologie a etnologie. Praha, Portál 2001. 
LM 6/2001: 245–246.

§       Szmeja, Maria: Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyny w świetle analiz socjologicznych. Kraków, TAIWPN Universitas 2000. 
LM 5/ 2001: 158–161.

 

Hadj Moussová, Zuzana

Studie

86     Menšiny ve městě. Projekt globální výchova – výchova k toleranci. LM 3/2000: 140–144.

Materiály

87     Projekt globální výchova – výchova k toleranci. LM 2/1999: 127–131.

 

Hájek, Tomáš

Studie

88     Je „Velký obrat ke krajině“ skutečně ekologický? LM 6/2001: 156–163.

89     Památkáři, ekologové, téma oživení památek. LM 7/2002: 95–103.

Materiály

90     Kompaktní město jako ideál. LM 7/2002: 282–287.

Diskuse

91     Jaký charakter bude mít příští památkový zákon? LM 8/2002: 174–178.

Zprávy

92     Připravuje se druhý ročník konference o krajině Tvář naší země. 
LM 6/2001: 242–244.

 

Halbich, Marek

Zprávy

93     K jubileu Františka Vrhela. LM 12/2003: 156–157.

Recenze

§       Formas plurales de habitar y construir la ciudad, Alteridades, Ano 8, Núm 15, 1998. México D. F., Universided Autónoma Metropilitana 1998. 
LM 1/2005–15: 193–199.          

§       Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha, Mladá fronta 2003. LM 2/2006 – 19: 
2008 – 212.

 

 

Hanyš, Milan

Studie

94     Debóřina píseň v kontextu kulturní antinomie mezi městem a venkovem. 
LM 10, 2008, 3: 3–14.

Recenze

§       Assmann, Jan: Monotheismus und die Sprache der Gewalt. Sien, 
Picus Verlag 2007. LM 10, 2008, 3: 137–139.

 

Haškovcová, Helena

Materiály

95     PONS – Poradna o náboženských sektách. 149–155.

Zprávy

96     Rok trpaslíka. LM 2/2004–14: 244–246.

Recenze

§       McNair, Brian: Sociologie žurnalistiky. Praha, Portál 2004. LM 2/2005–16: 256.

§       Podracká, Dana: Jazyky z draka. Mytológia slovenských rozprávok. Martin, Matice Slovenská 2004. LM 1/2005–15: 234–235.

 

Hašová, Lucie

Materiály

97     Televizní diskusní pořad o mezietnických vztazích. (Na hraně 26. 4. 1999). 
LM 5/2001: 150–122.

 

Havel, Ivan

Srov. Sidonius [Neubauer, Zdeněk] – Sakateka [Havel, Ivan]: Smysl, mysl a smích. 
LM 7/2002: 216–221.

 

Havelka, Miloš

Zprávy

98     Můj „baťovský“ kolega. LM 1/2006–18: 14–15.

 

Havlíček, Jan

Studie

99     Podle vůně poznáte je. Individuální rozpoznávání čichem. LM 2/2004–14: 112–126.

 

Havránek, Jan

Studie

100   Podkarpatská Rus roku 1923 očima českých i místních znalců. LM–IX [Mezietnické dialogy], 1996: 83–88.

 

 

 

Havránková, Růžena

Studie

101   Mladí Bulhaři v českých městech v 19. století. LM–VII [Češi a jižní Slované], 1996: 160-170.

 

Heller, Jan

Studie

102   Kdo je můj nepřítel? LM 7/2002: 182–190.

 

Henčlová, Magdalena

Zprávy

103   Mezinárodní konference Mosty k zítřku. LM 2/1999: 139–141.

 

Heroldová, Iva

Nekrolog

104   Moje vzpomínka na Jiřinu Svobodovou. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 11.

 

Heřmanský, Martin

Materiály

105   „Domácí oltáříčky“. Vztahování se k zemřelým příbuzným ve městě a na vesnici (Praha a Černošín). LM 12/2003: 121–143.

Recenze

§       Dana Bittnerová – Mirjam Moravcová a kol.: Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Praha, Sofis 2005. LM 1/2006–18: 178–183.

 

Hirt, Tomáš

Srov. Jakoubek, Marek – Hirt, Tomáš: Malý retrográdní slovník pojmů. 
LM 7/2002: 197–208.

 

Hladký, Ladislav

Nekrolog

106   Vzpomínka na významného českého medievalistu a slavistu. LM 4/2000: 202–204.

 

Holeček, Tomáš

Recenze

§       Rhees, Rush: ‚Ontology‘ and Identity in the Tractatus a propos of Black‘s Companion. In: Rush Rhees: Discussions of Wittgenstein. Bristol, Thoemmes Press 1970, s. 23–36. [Třikrát Rhees (Wittgenstein).] LM 2/2005–16: 223–226.

§       Rhees, Rush: Wittgenstein on Language and Ritual. In: McGuinnes, B. (ed.): Wittgenstein and his Times. Bristol, Thoemmes Press 1982, s. 69–107. [Třikrát Rhees (Wittgenstein).] LM 2/2005–16: 220–23.

§       Rhees, Rush: Wittgenstein’s Builders. In: Rush Rhees: Discussions of Wittgenstein. Bristol,Thoemmes Press 1970, s. 71–84. [Třikrát Rhees (Wittgenstein).] LM 2/2005–16:226–229.

 

Hornofová, Martina

Srov. Nešpor, Z. R. – Hornofová M. – Jakoubek, M.:

         Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku I. LM 2/1999: 66–88.

         Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku II. LM 4/2000: 112–131.

         Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku III. LM 5/2001: 62–86.

         Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku IV. LM 8/2001: 85–104.

 

Horský, Jan

Studie

107   Kam se poděly posvátné věci? Metodická poznámka úvodem z pohledu dějepisu. LM 12/2003: 3–12.

108   „Mystika“ a „magie“. Úvaha o možnostech uplatnění kulturně-dějinné klasifikace v dějezpytné práci. LM 2/1999: 5–22.

Diskuse

109   Otázka historismu. LM 1/2004–13: 100–114.

Recenze

§       Duhamelle, Christophe – Schlumbohm, Jürgen (Hg.): Eheschließungen in Europa des 18. und 19. Jahrhunderts. Muster und Strategien 
(Veröffentlichungen des Max-Planck- Instituts für Geschichte, Band 197). Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2003. LM 2/2004–14: 207–212.

§       Fätkenheuer, Frank: Lebenswelt und Religion. Mikro-historische Untersuchungen an Beispiel aus Franken um 1600. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 2004. LM 3/ 2005–17:207–212.

§       Gestrich, Andreas – Krause, Jens-Uwe – Mitterauer, Michael: Geschichte der Familie. Stuttgart, Alfred Kröner Verlag 2003. LM 2/2005–16: 209–213.

§       Iggers, Georg G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha, Lidové noviny 2002. LM 1/2004–13: 163–167.

 

Hortvík, Václav

Materiály

110   Paměť na svatbu v Tvrdonicích roku 1927. LM 10/2003: 101–105.

 

Hošková, Miloslava

Zprávy

111   „Podoby svatých na keramice.“ Výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci – 2. 8. 1998. LM 1/1999: 173.

 

 

Hozáková [Kružíková], Jana:

Studie

112   Kam směřují humanitní vědy. LM 7/2002: 11–16.

 

Hroch, Miroslav

Studie

113   Národ jako kulturní konstrukt? LM 3/ 2005–17: 7–38.

114   Národní tradice a identita. LM 1/2004–13: 3–22.

 

Hroníková, Linda

Zprávy

115   Mezinárodní konference Prehistoric Technology – 40 Years Later: Functional Studies and the Russian Legacy. (20. – 23. dubna 2005 v severoitalské Veroně.) LM 2/2005–16:276–278.

Recenze

§       Droberjar, Eduard: Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie. Praha – Litomyšl, Paseka 2005. LM 3/ 2005–17: 228–213.

 

Hroníková, Linda – Priorová, Petra

Zprávy

116   Archeologicko – antropologická praxe (25. 6. – 1. 7. 2006, základna pro výzkum

         velkomoravského období v Mikulčicích). LM 2/ 2006–19: 236–237.

117   Otázky neolitu a eneolitu v našich zemích (30. 10. – 2. 11. 2006, Hradec Králové). LM 2/ 2006–19: 237–238.

 

Hroníková, Linda – Škvařilová, Božena

Zprávy

118   Pražská muzejní noc: Hrdličkovo muzeum člověka UK, 17. 6. 2006. 
LM 2/ 2006–19: 235–236.

Srov. Škvařilová, Božena – Hroníková, Linda: 3. Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého (22. – 23. září 2005, Praha – Mělník). LM 3/ 2005–17: 272–275.

         Priorová, Petra – Hroníková, Linda: Odkaz Zdeňka Buriana (1. července 2005 ve Štramberku.) LM 2/2005–16: 282.

 

Hrubý, Petr

Recenze

§       Kaplan, Karel: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. Praha, 
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 2002. 
LM 1/2005–15: 235–237.

§       Kosatík, Pavel: Ferdinand Peroutka. Život v novinách (1895–1938). 
Praha – Litomyšl, Paseka 2003. LM 1/2004–13: 132–134.

 

Hrušková, Věra

Studie

119   Sňatky a jejich zákonná omezení. Malá lokální společnost Přezletic, okr. Praha – východ a druhé polovině 19. století. LM–II [Lidé z příměstí Prahy], 1993: 6–34.

 

Humeníková, Eva

Zprávy

120   Loutky ze sbírek Chebského muzea. LM 8/2002: 195.

 

Chmelová, Martina

Zprávy

121   Pocta Univerzity Karlovy Prof. Philipu V. Tobiášovi. LM 2/1999: 133–134.

122   Ve znamení nové doby. 1. – 30. listopadu 2000, Národní knihovna ČR, Zrcadlová kaple Klementina. LM 5/2001: 151–153.

123   Výstava Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931–1952) 
ve Slovanské knihovně, Klementinum. LM 2/1999: 150–151.

124   Výstava Zpět do Evropy v Národním muzeu v Praze. LM 2/1999: 149.

 

Chorvát, Tomáš

Studie

125   Bezdomovci v Banskej Bystrici a v Českých Budějoviciach v 90-tych rokoch 20. storočia z pohľadu urbánneho geografa. LM 11/2003: 52–67.

 

Chvatík, Ivan

Studie

126   Sein als Bewegung? (Zwischen Substanzmethaphysik und „Sien in den Möglichkeiten“). LM 7/2002: 74–88.

 

Ira, Jaroslav

Srov. Luďa Klusáková – Jaroslav Ira: Komparativní historie a evropská města. 
Devátá mezinárodní konference urbánních dějin, Lyon 27. – 31. srpna 2008. 
LM 10, 2008, 3: 163–167.

 

Ivanova, Alena

Zprávy

127   Zpráva o konferenci Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model. 
LM 2/ 2006–19: 180–184.

 

Jakoubek, Marek

Materiály

128   Materiály k nejstarším dějinám Vojvodova, české obce v severozápadním Bulhasku. LM 10 2008, 1: 127–147.

129   Monitoring situácie rómskych osad na Slovensku. LM 8/2002: 149–156.

Zprávy

130   II. Antropologické symposium, Nečtiny u Plzně, 4. 7 – 5. 7. 2002. LM 9/2003: 154–157.

Recenze

§       Karamichova, Margarita (ed.): Gradivo za etnologojata na migraciite. Sbornik studii. Sofia, Etnografický institut s muzeem BAN 2006. LM 10, 2008, 3: 152–154.

Srov. Budilová, Lenka – Jakoubek, Marek: Historicko-etnografický náčrt romské osady u obce Chminianské Jakubovany. LM 1/2005–15: 75–100.

         Budilová, Lenka – Jakoubek, Marek: Česko-bulharské kolokvium 2005 (23. a 24. května 2005. na půdě Filosofické fakulty UK v Praze.) LM 2/2005–16: 280–281.

         Budilová, Lenka – Jakoubek, Marek: Výstava „Romské osady na východním Slovensku“. LM 9/2003: 164–165.

         Kudláček, Ljuboslav – Jakoubek, Marek: Historical antropology 2004. 
LM 1/2004–13: 183–186.

         Nešpor, Z. R. – Hornofová M. – Jakoubek, M.:

         Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku I. LM 2/1999: 66–88;

         Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku II. LM 4/2000: 112–131;

         Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku III. LM 5/2001: 62–86;

         Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku IV. LM 8/2001: 85–104.

 

Jakoubek, Marek – Hirt, Tomáš

Materiály

131   Malý retrográdní slovník pojmů. LM 7/2002: 197–208.

 

Jakoubek, Marek – Radostný, Lukáš

Zprávy

132   Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Zisťovanie marginality a integrácie medzi znevýhodněnými skupinami“. LM 11/2003: 185–189.

 

Janeček, Petr

Zprávy                                                                                

133   Perspectives on Contemporary Legend. LM 10, 2008, 2: 230–232.

Recenze

§       Dundes, Alan – Pagter, Carl R.: When You´re up to Your Ass in Alligators. More Urban Folklore from the Paperwork Empire. Detroit, Wayne State University Press 1987. LM 1/2005–15: 202–205.

§       Ethnoanthropozoom. Journal of the Department of Ethnology, Institut of Geography, Faculty Natural and Mathematical Science, University of St. Cyril and Methodius, Skopje, Makedonie: 2/ 2002 – 3/2003. LM 1/2006–18: 183–185.

§       Feintuch, Burt (ed.): Eight Words for the Study of expressive Culture. Urbana and Chicago, University of Illinois Press 2003. LM 2–3/2007–21: 336–341.

§       Fine, Gary Alan – Campion-Vincednt, Véronique – Heath, Chip (eds.): Rumor Mills. The Social Impact of Rumor and Legend. New Brunswick, Transaction 2005. LM 10, 2008, 1: 175–182.

§       Fox, Adam – Woolf, Daniel (eds.): The Spoken World. Oral Culture in Britain 1500–1850. Manchester – New York, Manchester University Press 2002. 
LM 10, 2008, 1: 158–163.

§       Georges, R. A. – Jones, M. O.: Folkloristics. An Introduction. Bloomington, Indiana University Press 1995. LM 2/ 2006–19: 224–228.

§       Szeja, Jerzy Zygmunt: Gry fabulaczne – nowe zjawiako kultury wspólczesnej. Kraków, Rabid 2004. LM 3/ 2005–17: 235–237.

Srov. Bittnerová, Dana – Janeček, Petr: Anotovaná bibliografie. LM 1/2006–18: 211–223.

         Bittnerová, Dana – Janeček, Petr: Anotovaná bibliografie LM 3/ 2005–17: 260–267.

 

Janko, Jan

Studie

134   Na pomezí života a společnosti. Biologismus v pokusech a regulativní zásahy do

         přirozenosti člověka a lidské pospolitosti. LM 4/2000: 12–35.

 

Janovec, Ladislav

Srov. Rangelova, Albena – Janovec, Ladislav: Řečová integrace příslušníků minorit. LM 1/2006–18: 140–156.

 

Jeníčková, Jana

Materiály

135   Vzdělanostní struktura obyvatelstva v České republice se zřetelem na sociální

         skupinu osob se zdravotním postižením. LM 11/2003: 137–149.

 

Jeřábková, Petra

Materiály

136   Názory na čarodějnictví u Nigerijců žijích v České republice LM 1/2004–13: 76–82.

137   Rituály přijetí dítěte do lokální komunity. Obec Peristerona – jihozápadní část Kypru. LM 2/1999: 100–106.

138   Smrt v lidových představách obyvatel kyperské horské vesnice. (Obec Peristerona, JZ část Kypru). LM 10/2003: 106–114.

Recenze

§       Swianiewicz, P. – Prudký, L. – Borecký, J.: Demokracie na místní úrovni ve střední a východní Evropě. Jak občané vnímají reformy státní samosprávy. Praha, POINT 2002. LM 8/2002: 220–221.

 

Jonas, Hans

Studie

139   Evoluce a svoboda. LM 2/2005–16: 83–96.

Jurková, Zuzana

Materiály

140   Praha: hudební antropologie města jako „luštění“ patchworku. LM 1/2006–18: 74–84.

Zprávy

141   5th Meeting of the “Music and Minorities” Study Group. LM 10, 2008, 2: 228–230.

142   Teta všech Romů – Milena Hübschmannová. LM 1/2006–18: 204–206.

Recenze

§       Belišová, Jana: Phurikane gila, Starodávne rómske piesne. Bratislava, Žudro 2002. LM 1/2005–15: 237–239.

§       Hemetek, Ursula – Reyes, Adelaida (eds.): Cultural Diversity in the Urban Area: Explorations in Urban Ethnomusicology. Vienna, Institut für Musik und Darstellende Kunst Wien 2007. LM 1/2007–20: 99–101.

§       Lange, Barbara Rose: Holy Brotherhood – Romani Music in a Hungarian Pentecostal Church. Oxford, Oxford University Press 2003. LM 2/2005–16: 
253–254.

§       Statelova, Rosemary – Rodel, Angela – Dimov, Venstislav (eds.): The Human World and Musical Diversity. Sofia, Institute of Art Studies 2008. LM 10, 2008, 2: 223–226.

§       Wade, Bonne C.: Thinking Musically: Experiencing Music, Expressing Culture. New York – Oxford, Oxford University Press 2004 + Reyes, Adelaida: Music in America. New York – Oxford, Oxford University Press 2005. LM 1/2006–18: 185–187.

 

Kadeřábková, Jaroslava

Studie

143   Euroregiony z hlediska postojů české společnosti. LM–XI [Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 142–148.

144   Mezinárodní kontakty českých etnografů v meziválečném období. LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 106–112.

145   Řešení multietnického soužití na státní a lokální rovni na příkladu českého a romského obyvatelstva. LM 3/2000: 145–148.

Zprávy

146   Kultura jako ekonomický faktor, 6. ekonomické fórum evropských regionů, Výmar, 3. – 4. května 1999. LM 1/1999: 158–160.

Nekrolog

147   Za dr. Jiřinou Svobodovou. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 23–24.

 

Kadeřábková, Jaroslava – Maierová, Markéta

Materiály

148   K situaci českých a slovenských studentů na Eberhard Karls Universität Tübingen. LM 12/2003: 144–148.

Kadeřábková, Jaroslava – Nosková, Helena – Turková, Miloslava

Editorial

149   Slovo úvodem. LM 6/2001: 1–4.

 

Kadeřábková, Jaroslava – Patočka, Jan – Trhlínová, Zuzana

Materiály

150   Komunikace v městských venkovských sídlech. LM 6/2001: 238–240.

 

Kadeřábková, Jaroslava – Trhlíková, Zuzana

Recenze

§       Paulin, Anne: Antropologie urbaine. Paris, Armand Colin/VUEF 2002. 
LM 9/2003: 170–171.

 

Kandert, Josef

Studie

151   Etnografické výzkumné techniky v českých zemích a důsledky jejich používání. LM 1/2005–15: 33–51.

152   Vinařská čest a sláva. LM 6/2001: 56–63.

Editorial

153   Slovo úvodem. LM–II [Lidé z příměstí Prahy], 1993: 3.

Nekrolog

154   Paní doktorka Jiřina Svobodová. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 24–25.

Zprávy

155   Skalník Petr šedesátník. LM 1/2006–18: 195–196.

156   Soně Švecové k 70. narozeninám (3. 3. 1929). LM 1/1999: 157–158.

 

Kandertová-Píchová, Olga

Nekrolog

157   Vzpomínka. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 25–26.

 

Kašpar, Jan

Materiály

158   Kéž jsou všechny bytosti šťastné, říkávali tibetští loupežníci (rozhovor s profesorem Stanislavem Komárkem). LM 1/2004–13: 83–92.

Zprávy  

159   Promoce 2004. LM 1/2004–13: 188–189.

 

Kavinová, Alice

Recenze

§       Beňušková Zuzana a kolektiv: Tradičná kultúra regiónov Slovenska, prehľad charakteristických znakov. Bratislava, Veda 1998. 
LM 4/2000: 252–253.

Kavinová, Alice – Procházková, Lucie

Zprávy

160   Historické expozice dokumentující dějiny Novobydžovska. Městské muzeum v Novém Bydžově. LM 8/2002: 197.

 

Kijová, Kinga

Studie

161   Měrćin Nowak-Njechorński a časopis Sokołske listy. LM 10, 2008, 3: 115–125.

 

Klápšťová, Kateřina

Zprávy

162   Jubileum afrikanisty. Josef Kandert *1943. LM 12/2003: 156.

Bibliografie

163   Anotovaná bibliografie. LM 1/1999: 188–196.

164   Anotovaná bibliografie. LM 2/1999: 164–171.

165   Anotovaná bibliografie. LM 4/2000: 256–264.

166   Anotovaná bibliografie. LM 5/2001: 179–185.

167   Anotovaná bibliografie. LM 8/2002: 233–235.

168   Anotovaná bibliografie. LM 9/2003: 184–199.

169   Anotovaná bibliografie. LM 10/2003: 203–215.

170   Anotovaná bibliografie. LM 11/2003: 211–221.

171   Anotovaná bibliografie. LM 12/2003: 178–191.

 

Klímová, Dagmar

Studie

172   Praga caput regni. Praha ve vtipu. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 14–29.

Materiály

173   Pohádka-dětská výchova a tradice. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 74–78.

Nekrolog

174   Jiřina Svobodová. LM–IV [Žena ve městě] 1994, 12–14.

Recenze

§       Brednich, Ralf Wilhelm: Die Maus im Jumbo-Jet, neue sagenhaften Geschichten

         von Heute. München, Beck 1991. Živé formy folklóru na prahu 21. století 
LM–VIII [Město a jeho folklór] , 1996: 81-82.

§       Dobšinský, Pavel: Slovenské obyčeje, povery a čary. Bratislava, Pictus 1993. 
Nová slovenská edice „pramene“LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 79–80.

§       Genealogicko-heraldický HLAS, roč. 5, čís. 2, Martin 1995. Živé formy folklóru

         na prahu 21. století LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 83–84.

§       Lesák, Vladimír: Politická anekdota jako historický pramen a svědectví o totalitním režimu. Procházka staletími. Sborník příspěvků k padesátinám

         PhDr. Vladimíra Wolfa. Disertationes historicae 1/1993, Hradec Králové 1993, 
s. 103–122. Živé formy folklóru na prahu 21. století. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 82–83.

§       Röth, Diether-Kahn, Walter (eds.): Märchen und Märchenstiftung in Europa.

         Frankfurt am Main, Märchenstiftung Walter Kahn 1993. Märchenspiegel 
LM–VIII [Město a jeho folklór] , 1996: 92–93.

§       Wals, Marnit a Emil: Es fängt damit an, dass Ende der Punkt fehlt. Stilbluten aus

         amtlichen und privaten Schreiben. München, Deutscher Taschenverlag 1995.

         LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 91.

 

Klípa, Ondřej

Studie

175   Polská národnostní menšina v Praze a problém mladé generace. 
(Srovnávací studie dospělých osob mladé generace polské komunity v Praze). 
LM 1/2005–15: 52–74.

 

Kleisner, Karel

Srov. Stella, Marco – Kleisner, Karel: Welt, Umwelt, Lebensraum: Uexküll, Lorenz a Gehlen: Spor o světě člověka a světech zvířat. LM 2–3/2007: 7–26.

 

Klusáková, Luďa

Zprávy

176   Životní světy a komunikační struktury ve středoevropské společnosti 
16.–19. století, 4.–5. října 2002. LM 9/2003: 153–154.

177   Výzva k účasti na konferenci urbánních historiků v Gentu 2010. 
LM 10, 2008, 3: 158

Recenze

§       Miller, Jaroslav: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500–1700). Praha, Lidové noviny 2006. LM 10, 2008, 2: 205–211.

 

Klusáková, Luďa – Ira, Jaroslav

Zprávy

178   Komparativní historie a evropská města. Devátá mezinárodní konference urbánních dějin, Lyon 27. – 31. srpna 2008. LM 10, 2008, 3: 163–167.

 

Klusmann, Ditrich

Studie

179   Evolutionary Origins of Human Sexual Motivation. LM 2/2004–14: 84–96.

 

Knotková-Čapková, Blanka

Recenze

§       Formánková, Lenka – Rytířová, Kristýna (eds.): ABC feminismu. Brno, Nesehnutí 2004. LM 3/ 2005–17: 204–207.

§       Kelen, Jacqueline: Ženy z Bible. Brno, Books 1999 + Belford Ulanou, Ann: Pramatky Ježíše Krista. Praha, One Woman Press 2003. LM 2/2004–14: 
221–229.

Kohák, Erazim

Studie

180   The Embers and the Stars – Uhlíky a hvězdy. (Úryvek z druhé kapitoly Phýsis). LM 7/2002: 17–40.

 

Kohout, Jaroslav

Zprávy

181   Slavnostní řeč. LM 7/2002: 1–2.

182   Svátek filosofů. LM 2/1999: 132–133.

 

Kokošková, Věra

Zprávy

183   Od zázračného obrazu k tradici našich poutí. 16. 5. – 10. 6. 2001, Dům historie Přešticka. LM 5/2001: 153–154.

 

Komárek, Stanislav

Editorial

184   Etologie aneb mravosloví. LM 2/2004–14: 1–3.

Recenze

§       Capra, Fritjof: Bod obratu. Praha, DharmaGaia 2002. LM 2/2005–16: 208–209.

§       Deichmann, Ute: Biologen unter Hitler. Porträt einer Wissenschaft im NS-Staat.Frankfurt/M., Fischer Taschenbuch Verlag 1995. LM 2/2004–14: 192–194.

§       Patterson, Charles: Věčná Treblinka. Praha, Práh 2003. LM 1/2004–13: 145–149.

§       Sax, Boria: Zvířata ve Třetí říši. Praha, Dokořán 2003. LM 2/2004–14: 194–197.

 

Kořalka, Jiří

Studie

185   Menšinový status jako východisko z nouze. Zásady právního postavení a ochrany

         menšin v českých zemích před rokem 1914 a v Československé republice po roce 1918. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 111–133.

186   Německo jako postrach i jako vzor pro Čechy. Na základě osobních poznatků i zkušeností českých návštěvníků, studentů a dělníků koncem 19. a počátkem 20. století. LM–V [Společnost – postoj – konflikt], 1994: 7–34.

187   Proměny obrazu Čechů ve veřejnosti Německa v průběhu 19. století. 
LM–IX [Mezietnické dialogy], 1996: 49–66.

188   Průhled do způsobu života pražské měšťanské rodiny Měchurovy a Palackého kolem poloviny 19. století. LM 10/2003: 13–47.

189   Sociálně historické souvislosti vytváření novodobého českého národa. 
LM–XI [Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 32–45.

 

 

 

Kořalková, Květa

Materiály

190   Výběrová bibliografie prací Jiřího Kořalky k problematice teorie národa a k problematice sociálních vztahů. LM XI [Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 10–31.

 

Koštialová, Katarína

Studie

191   Activities Supporting the Awareness of Historical Background and Creating an Image of a Town. LM 10, 2008, 2: 67–75.

192   Miesto sociokultúrnej skupiny v urbánném prostredí (železničiari vo Zvolene). LM 3/2000: 37–47.

Zprávy

192a Premeny rodiny v  urbánnom prostredí. LM 10/2003: 169–171.

 

Kotrlý, Tomáš

Recenze

§       Špetanková, Naděžda: Poradenství pro pozůstalé. Praha, Grada 2008. 
LM 10, 2008, 1: 186–189.

 

Kouba, Pavel

Studie

193   Hermeneutika a věda o životě. LM 7/2002: 153–163.

 

Koubková, Helena

Recenze

§       Budilová, Lenka – Jakoubek,Marek (eds.): Cikánská rodina a příbuzenství. Praha, Dryada 2007. LM 10, 2008, 1: 172–175.

 

Krámská, Pavlína

Materiály

194   Reflexe nucených prací Čechů z protektorátu. LM 8/2002: 157–160.

 

Kratěnová, Jana

Recenze

§       Roland Barthes: Mytologie. Praha, Dokořán 2004. LM 1/2004–13: 174–177.

 

Kraus, Jiří

Materiály

195   Umělci proti Eiffelově věži. LM 1/1999: 126–127.

 

 

Krblichová, Jana

Studie

196   Víme, co si o nás Američané myslí? LM 3/2000: 206–210.

 

Kristen, Vladimír starší

Recenze

§       Gombár, Eduard: Moderní dějiny islámských zemí. Praha, Karolinum 1999. 
LM 6/2001: 247–248.

§       Heuberger, Valeria: Unter dem Doppeladler. Die Nationalitäten der Habsburger

         Monarchie 1848–1918. Wien, Verlag Christian Brandstätter 1997. 
LM 2/1999: 152–153.

§       Reise durch den Iran. Text Jean Hureau.              Teheran, Yassavoli Verlag 1999. 
LM 8/2002: 204–206.

§       Schnöller, Andrea – Stekl, Hannes (ed.): „Es war eine Welt der Geborgenheit…“. Bürgeliche Kindheit in Monarchie und Republik. Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag 1999. LM 4/2000: 308.

 

Kristen, Vladimír mladší

Recenze

§       Volker, Reinhardt: Die Medici – Florenz im Zeitalter der Renaissance. München, C. H. Beck 1998. LM 4/2000: 253–255.

 

Krtilová, Kateřina

Recenze

§       Lakoff, George – Johnson, Mark: Metafory, kterými žijeme. Brno, Host 2002. [Třikrát Lakoff.] LM 3/ 2005–17: 226 – 228.

 

Krupková, Jaroslava

Nekrolog

197   S PhDr. Jiřinou Svobodovou… vzpomínka. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 26.

 

Kružík, Josef

Studie

198   Gnóstické motivy v díle Plútarcha z Chairóneie. LM 2/2005–16: 122–130.

199   Posvátné a profánní, sváteční a všední. LM 7/2002: 191–196.

Recenze

§       Endre von Ivánka: Plato Christianus. Praha, Oikúmené 2003. LM 2/2004–14: 201–207.

§       Kléméns Alexandrijský: Pobídka Řekům. Praha, Hermann a synové 2001.  2/2005–16: 229–234.

§       Sv. Dionýsios Areopagita: O mystické teologii. O božských jménech. Praha, Dubbuj 2003. LM 1/2005–15: 205–211.

 

Kružík, Josef – Novotný, Jaroslav

Zprávy

200   Nietzscheův rok. (2. – 6. června 2005 v Praze). LM 3/ 2005–17: 268–271.

 

Kružíková, Jana

Materiály

201   Mezi „Pryč od Říma!“ a „Modem vivendi“. Z osudů katolické církve

         v Československu za první republiky. LM 3/2005–17: 84–92.

Diskuse

202   Proměna Heideggerova pojetí vědy mezi spisy „Sein und Zeit“ a „Wissenschaft und Besinnung“. LM 9/2003: 142–146.

Zprávy

203   Tvář první republiky – válečný a poválečný vývoj. LM 9/2003: 159–160.

204   Židovská, česká a slovenská kultura: vzájemné vlivy, Plzeň, 27. 6. 2002. LM 9/2003: 157–159.

Recenze

§       Ginzburg, Carlo: Benandanti. Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století. Praha, Argo 2002. LM 2/2005–16: 237–239.

Srov. Hozáková [Kružíková], Jana: Kam směřují humanitní vědy. LM 7/2002: 11–16.

        

Kučera, Miloš

Studie

205   K problematice hry: příklad pubertální třídy. LM 1/1999: 3–28.

 

Kudláček, Ljuboslav – Jakoubek, Marek

Zprávy

206   Historical Anthropology 2004. LM 1/2004–13: 183–186.

 

Kulhánková, Jana

Materiály

207   Znovuzrození nativní kultury v Austrálii. Péče o rodinu a ženská spiritualita. LM 2–3/2007–21: 95–108.

 

Kundera, Ludvík

Materiály

208   Pamětní zápis (sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné opravy kunštátského chrámu sv. Stanislava). LM 2–3/2007: 167–202.

 

Květová, Radana

Materiály

209   Svatební dojmy z roku 1908. LM 2/1999: 89–99.

 

Kvízová [Hrdličková], Lucie

Studie

210   Funkce tradice u romské elity v Praze. Proměna vztahu ke smrti a umírání. LM 3/2000: 217–224.

211   Mulové v tradici a víře romské elity. LM 1/1999: 104–114.

 

Laudová, Hannah

Nekrolog

212   Vzpomínka na Jiřinu Svobodovou. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 14–15.

 

Lindnerová, Vladimíra

Nekrolog

213   Za PhDr. Jiřinou Svobodovou, CSc. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 26–27.

 

Lorencová Radmila

Srov. Trnka Radek – Lorencová Radmila: Funkce emocí při formování sociálních vztahů. LM 1/2004–15: 101–106.

 

Luther, Daniel

Studie

214   Czech Minority in a Slovak City: Identity and Memory (A Case Study from Bratislava). LM 10, 2008, 2: 24–39.

Srov. Salner, Peter – Luther, Daniel: Fenomén etnickej menšiny. Na príklade Bratislavy v 1. polovici 20. storočia. LM 3/2000: 13–27.

 

Mádr, Oto

Zprávy

215   Dopis. LM 7/2002: 232.

 

Madžarova, Jordanka

Studie

216   Česká a bulharská politická hesla. LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998:      56–74.

 

Machová, Barbora

Materiály

217   Bulharská etnologie po roce 1989. LM 10, 2008, 1: 120–126.

 

Maierová, Markéta

Srov. Kadeřábková, Jaroslava – Maierová, Markéta: K situaci českých a slovenských studentů na Eberhard Karls Universität Tübingen. LM 12/2003: 144–148.

 

Málková, Gabriela

Materiály

218   Výuka dovednosti myslet podle Edwarda de Bono. LM 2–3/2007: 64–73.

Recenze

§       Kozulin, Alex: Psychological Tools. A Sociocultural Approach to Education, Cambridge – London, Harvard University Press 1998. LM 2/2004–14: 220–222.

 

Marek, Jakub

Studie

219   Dvojí svět Puzova Kmotra. (Nostalgie, technika a tragédie: K románu Maria Puza Kmotr). LM 2–3/2007: 213–220.

220   Lidské určení jako problém definice člověka ve filosofické antropologii. 
LM 2–3/2007: 27–38.

221   Poslužte si svým rozumem! LM 1/2004–13: 69–75.

 

Matějček, Jiří

Recenze

§       Židovská menšina v ČSR ve dvacátých letech. Praha, Židovské museum 2003. LM 1/2004–13: 172–174.

 

Matoušek, Václav

Zprávy

222   Díváme se rukama. LM 2/2004–14: 243–244.

223   Naučná stezka krajinou bitvy u Třebele (1647). LM 2/2004–14: 247.

Recenze

§       Fridrich, Jan: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběratelů. Praha, Agentura 
Krigl 2005. LM 1/2006–18: 187–190.

§       Gojda, Martin: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha, Academia 2000. LM 2/2004–14: 237–239.

§       Hlaváč, Jaroslav (ed.): Živel Země. Praha, Agentura Koniklec 2004. 
LM 2/2005–16: 254–256.

§       Kuna, Martin (ed.): Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody, cíle. Praha, Academia 2004. LM 3/ 2005–17: 213–215.

§       Lutovský, M. – Smejkal, L. a kol.: Pravěká Praha. Praha, Libri 2005. 
LM 2/2006–19: 221–224.

§       Sklenář, Karel: Archeologie a pohanský věk. Příběhy z dětských let české archeologické vědy. Praha, Academia 2000. LM 1/2005–15: 239–241.

§       Tichý, Radomír: Monoxylon II. Plavba po 8000 letech. Náchod, 
JB Production 1999. LM 1/2004–13: 149–152.     

 

McGuire, Michael T.

Studie

224   Belief Systems, Social Input, Behavior, and Physiology. LM 2/2004–14: 46–56.

MČKB

Zprávy

225   Domácnost naších babiček. 25. 4. – 30. 9. 2001, Žebrák – muzeum. 
LM 5/2001: 154.

226   Veronika Palečková – výběr z díla. Duben – květen 2001. Beroun, Jenštejnský dům. LM 5/2001: 154.

227   Ze sbírek muzea – malířství a umělecké řemeslo. 11. 4. – 3. 6. 2001. Beroun, Jenštejnský dům. LM 5/2001: 154.

 

Mečiar, Marcel – Petrucijová, Jelena

Materiály

228   Postoje majority, identita imigrantů a multikulturní vzdělávání. LM 9/2003:

         136–141.

 

Mejstříková, Lenka

Studie

229   Počátky a zdroje soustavné péče o tradiční rukodělnou tvorbu v českých zemích. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 95-106.

230   Slovanské sokolstvo a slovanské sokolské aktivity v období od 60. let 19. století do počátku první světové války. LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 41–51.

Nekrolog

231   S odstupem doby si… vzpomínka. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 27.

 

Michajlovová, Katja

Studie

232   Bulhaři v Brně – některé aspekty jejich etnokulturní identity. LM–IX [Mezietnické dialogy], 1996: 99–107.

 

Millerová, Markéta

Zprávy

233   Aquincum – všední a sváteční dny v Budapešti v době římské. LM 4/2000: 224–225.

234   Minority v pluralitní společnosti. LM 4/2000: 209–211.

 

Miller, Jaroslav

Recenze

§       Nicholas, David: Urban Europe 1100–1700. Basingstoke – New York, Palgrave Macmillan 2003. LM 10, 2008, 1: 152–154.

 

Mirošovská, Eva

Studie

235   Příspěvek ke studiu náboženských poměrů na ledečském panství na přelomu 
16. a 17. století. LM 10, 2008, 1: 90–109.

Møller, Anders P.

Srov. Grammer, Karl (Bernhard Fink, Anders P. Møller, Randy Thornhill): Sexual Selection and the Biology of Beauty. LM 2/2004–14: 18–45.

 

Moravcová, [Bittnerová] Dana

Studie

236   Sonda do hodnotových orientací pražské mládeže. Léta 1984 a 1985. 
LM–I [Pražané: jiní – druzí – cizí], 1992: 54–61.

Nekrolog

237   Legenda české etnologie – Iva Heroldová. LM 1/2006–18: 201–204.

 

Moravcová, Mirjam

Studie

238   Anketa o úloze lidového ornamentu ve školní výuce. Stanoviska pedagogů a kulturních pracovníků k modelování národního vědomí mládeže. 
LM–III [Děti, studenti, pedagogové], 1994: 58–92.

239   Bratr, přítel, cizinec. Pohled českých studentů na jižní Slovany. 
LM–VII [Češi a jižní Slované], 1996: 27-57.

240   Češi – jací jsme a jací chceme být. Pohled dospívajících na sebe sama. 
LM 2/1999: 38–65.

241   Etnický obraz jihoslovanských národů. Konstrukce, dohad, pozice. 
LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 106–162.

242   Národnost jako jeden z rozměrů identity dětí. LM 2/ 2006–19: 45–75.

243   Obraz „Bosňáka“ v české společnosti. Polarita postoje k jinoetnické socioprofesní skupině. LM–I [Pražané: jiní – druzí – cizí], 1992: 87–103.

244   Pozice české společnosti k „jiným“. Střet kulturní identity a kulturní plurality. LM–XI [Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 149–165.

245   Reflexe národa a vlastenectví (Postoj obyvatel tří českých měst na počátku 21. století). LM 3/2005–17: 39–62.

246   Symbol, postoj a sebeidentifikace. Vztah studující mládeže k symbolům moderní české státní a národní existence České republiky. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 178–227.

247   Tradiční lidový kroj – kulturní dědictví, poutač či přežitek? Postoje studující mládeže konce 20. století. LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 
138–159.

248   Týmová práce v české etnologii druhé poloviny 20. století. LM 2/2005–16: 5–28.

249   Východiska soužití. Romové v názoru žáků 8. tříd české základní školy. LM 3/2000: 165–205.

Materiály

250   Výzkum etnické intolerance mezi žáky základních škol. LM 1/1999: 143–149.

251   Bibliografie univ. Prof. PhDr. Zdeňka Urbana, DrSc. h.c., za léta 1980–1995. LM–VII [Češi a jižní Slované], 9–26.

Diskuse

252   Odpověď Markovi Řezankovi. LM 10, 2008, 3: 131–134.

253   Zrcadlo českého ego. Úvahy nad knihou Ladislava Holého: Malý český člověk a skvělý český národ. LM 8/2002: 161–173.

Editorial

254   Doslov. LM–VII [Češi a jižní Slované], 1996: 196.

255   Ke sborníku Lidé z příměstí. LM–II [Lidé z příměstí Prahy], 1993: 4–5.

256   Konference Menšiny ve městě. LM 3/2000: 1–2.

257   Úvodem. LM–III [Děti, studenti, pedagogové], 1994: 5–6.

258   Úvodem. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 5–6.

259   Úvodem. LM–V [Společnost – postoj – konflikt], 1994: 5–6.

260   Úvodem. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994–1996: 5–6.

261   Úvodem. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 5.

262   Úvodem. LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 4–5.

263   Úvodem. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 5–6.

264   LM 1/1999: 1–2.

265   LM 4/2001: 1–2.

266   LM 5/2001: 1–2.

267   LM 8/2002: 1–2.

268   LM 9/2003: 1–2.

269   LM 10/2003: 1–2.

270   Slovo úvodem. LM 11/2003: 1–2.

271   LM 12/2003: 1–2.

Nekrolog

272   PhDr. Jiřina Svobodová, CSc., ředitelka Střediska etnologického výzkumu, Nadace pro výzkum etnických, národnostních a sociálních otázek Ethnos. 
LM–IV [Žena ve městě], 1994: 8–9.

273   Univ. prof. PhDr. Zdeněk Urban, DrSc. h.c., 18. 9. 1925 – 5. 5. 1998. 
LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998/1999: 7–15.

273a Vzpomínka a dík. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 15–17.

274   Vzpomínka na Milana Stuchlíka. LM 8/2002: 180–184.

Zprávy

275   Doc. Phdr. Josef Kandert, CSc. Pozdrav k mladému jubileu. LM 11/2003: 179–184.

276   PhDr. Olga Skalníková, CSc. – jubilující (Praha, 11. května 1922). LM 10/2003: 154–157.

277   Pozdrav doc. PhDr. Zdeňku Pincovi. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994–1996: 7–11.

278   Pozdrav PhDr. Janu Šťovíčkovi k šedesátinám. LM 9/2003: 150–152.

279   Pozdrav PhDr. Jaroslavě Kadeřábkové, CSc. LM 10/2003: 157–160.

280   Pozdrav PhDr. Jiřímu Kořalkovi, DrSc. k životnímu jubileu. LM–XI 
[Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 5–9.

280a Pozdrav prof. Dr. Zdeňku Urbanovi. LM–VII [Češi a jižní Slované], 1996: 4–8.

281   Sedmdesátiny PhDr. Jiřího Kořalky, DrSc. (7. 2. 1931 ve Šternberku na Moravě). LM 5/2001: 140–143.

282   Univ. prof. PhDr. Antonín Robek, DrSc. * 31. 8. 1931 v Zeměchách. LM 9/2003: 147–150.

Recenze

§       Altman, Karel: Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale také o hospodách, výčepech a putykách moravské metropole. Brno, 
SNIP – Doplněk 1993. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 142–143.

§       Gabal, Ivan a kolektiv: Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. Praha, G plus G 1999. LM 1/1999: 174–178.

§       Kováč, Milan – Mann, Arne (eds.): Boh všetko vidí. Duchovný svet Romov na Slovensku. Bratislava, Chronos 2003. LM 12/2003: 167–168.

Srov. Nešpor, Zdeněk R. – Moravcová, Mirjam: Historie a současnost časopisu Lidé města. LM 10, 2008, 1: 3–16.

 

Moravcová, Mirjam – Bittnerová, Dana

Studie

283   Američané. Legenda dětí konce 20. století. LM 7/2002: 41–73.

 

Moravcová, Mirjam – Pincová, Eliška

Materiály

284   Výběrový soupis prací doc. PhDr. Zdeňka Pince. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994–1996: 12-19.

 

Moravcová, Mirjam – Šťovíček, Jan

Nekrolog

285   Josef Václav Scheybal (1928–2001). LM 8/2002: 184–187.

 

Moravcová, Mirjam – Turková, Miloslava

Studie

286   Identita deklarovaná a žitá. Romští pedagogičtí asistenti – reflexe etnické, kulturní a občanské identity. LM 8/2002: 13–54.

Diskuse

287   Co inspiruje proklamaci romské identity? Skupina romských pedagogických asistentů. LM 11/2003: 165–176.

Bibliografie

288   Bibliografie prvních deseti ročníků časopisu Lidé města / Urban People. 
LM 10, 2008, 3: 171–255.

 

Muhič-Dizdarevič, Selma

Materiály

289   Liberální teorie menšinových práv: mýtus o neutralitě státu a etnokulturní spravedlnosti. LM 2/2005–16: 62–83.

290   Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a sociální rekonstrukce na Balkáně. LM 2–3/2007: 74–94.

Recenze

§       Benhabib, S.: The Claims of Culture. Equality end Diversity in the Global Era. Princeston. Princeston University 2002. LM 2/2006–19: 213–214.

§       Bielefeld, Ulrich: Amiens – Friends or Enemies. Beograd, Biblioteka 
XX vek 1998. LM 2/2005–16: 247–248.

§       Cole, Phillip: Philosophies of Exclusion, Liberal Political Theory and Immigration. Edinburgh, University Press Edinburgh 2000. LM 1/2005–15: 212–215.

§       Čok, Vida: Právo na občanství. Beograd, Beogradski centar za judska prava 1999. LM 3/ 2005–17: 215–218.

§       Florida, Richard: The Rise of the Creative Class. New York, Basic Books 2004. LM 1/2006–18: 162–168.

§       Freedman, Sandra: Discrimination Law. Oxford, Oxford University Press 2002. LM 1/2004–13: 153–159.

 

Nahodilová, Lenka

Materiály

291   Bulharofonní muslimové (Pomáci). LM 5/2001: 129–138.

 

Navrátilová, Alexandra

Studie

292   Nad revitalizací tradičních slavností v Brně. LM 6/2001: 64–72.

293   Obřady životního cyklu u reemigrantských skupin v českém a moravském  pohraničí. LM–XI [Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 114–130.

294   Plesy a bály jako prostředek společenského etablování měšťanských dívek v Brně na přelomu 19. a 20. století. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 107–122.

 

Nebřenský, Zdeněk

Materiály

295   Pluralita dějin (vzpomínka na Iris Shun Ru Chang). LM 3/2005–17: 122–131.

Zprávy

296   Mezinárodní konference Question of identity: Religion – tradition – modernity. (8. – 10. dubna 2005 v Krakově, Polsko). LM 2/2005–16: 272–276.

297   50 let Římských smluv. Supranacionální instituce a transnacionální prostory zkušeností. LM 10, 2008, 1: 191–196.

Recenze

§       Burke, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Praha, Lidové noviny 2004. LM 1/2005–15: 199–202.

 

 

 

Nešpor, Zdeněk R.

Studie

298   K původu a pramenům českého lidového spiritismu. LM 12/2003: 59–81.

299   Sociální recepce náboženských prvků v české folkové hudbě v 60. – 80. letech. 
LM 10/2003: 77–100.

300   Sociální, pracovní a habitační aspekty reintegrace západních emigrantů do české společnosti. LM 1/2005–15: 1–32.

301   Výchova kněží a jejich působení na přelomu 18. a 19. století. LM 2/ 2006–19: 9–44.

302   Znovuzaložení Společnosti pro sociální bádání v 90. letech 20. století. 
LM 10, 2008, 1: 37 – 69.

Materiály

303   K antropologické studii Leopolda Pospíšila o marxismu. LM 2–3/2007: 39–45.

Zprávy

304   Bogomilové – duchovní předchůdci renesance. LM 4/2000: 205–207.

305   Konference Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious Movements and the New Spirituality. London School of Economics and Political Science, Londýn 16. – 19. dubna 2008. LM 10, 2008, 3: 160–163.

Recenze

§       Bowie, Fiona: The Anthropology of Religion. Malden – Oxford, Blackwell 2003. 
LM 2/2004–14: 217–220.

§       Brunski, Jan Jacek – Maur, Eduard – Pułaski, Michal – Valenta, Jaroslav (eds.): Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947 (1948)–1989.Praha, MŠMT ČR + FF UK, 2001. LM 10/2003: 186–189.

§       Davie, Grace: The Sociology of Religion. Los Angeles – London, Sage 2007. 
LM 10, 2008, 3: 140–143.

§       Hanuš, Jiří (ed.): Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno, CDK 2002. LM 9/2003: 172–175.

§       Hanuš, Jiří: Pozvání ke studiu církevních dějin. Brno, CDK 1999. LM 2/1999: 152–156.

§       Juergensmeyer, Mark: Teror v mysli boží. Globální vzestup náboženského násilí. Brno, CDK 2007. LM 10, 2008, 1: 182–185.

§       Kandert, Josef: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha, Karolinum 2004. LM 2/2005–16: 248–253.

§       Kratochvil, Jan (ed.): Český a slovenský exil 20. století I. + II. [„Úvodní“ a „první“ katalog k výstavám Český a slovenský exil 20. století]. B. m., Meadow Art 2002. LM 10/2003: 186–189.

§       Lužný, Dušan: Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno, Masarykova univerzita 1999. LM 5/2001: 
165–168.

§       Lyon, David: Ježíš v Disneylandu. Náboženství v postmoderní době. Mladá fronta, Praha 2002. LM 8/2002: 218–220.

§       Maier, Hans: Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství. Brno, CDK (ve spolupráci s Křesťanskou akademií Řím) 1999. LM 4/2000: 241–243.

§       Michalski, Krysztof (ed.): Condition of European Solidarity. Vol. 1. What Holds Europe Together? Vol. 2. Religion of New Europe. Budapest – New York,Central European University Press 2006. LM 10, 2008, 1: 164–168.

§       Obuchová, Ľubica (ed.): Variace na Korán. Islám v diaspoře. Praha, Orientální ústav AV ČR 1999. LM 4/2000: 244–246.

§       Prothero, Stephen: Religious Literacy. San Francisco, Harper 2007. 
LM 2–3/2007–21: 318–320.

§       Skalník, Petr (ed.): Dolní Roveň. Poločas výzkumu. (Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice C 2003, suplement 8). Pardubice 2004. LM 3/2005–17: 252–256.

§       Šebek, Jaroslav: Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicizmu v meziválečném Československu. Brno, CDK 2006. LM 2/2006–19: 218–221.

§       Vondrák, Jiří – Stokal, Fedor: Legendy folku & country. Jediný téměř úplný příběh folku, trampské a country písně u nás. Brno, Jota 2004. LM 1/2006–18: 159–162.

§       Vlk, Josef – Vlková, Anna – Vlk, Vladislav: Historie českého Boratína. 
Ústí nad Labem, Vydavatelství Forte 2000. LM 5/2001: 172–173.

 

Nešpor, Zdeněk R. – Hornofová, Martina – Jakoubek, Marek

Studie

306   Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku I. LM 2/1999: 66–88.

307   Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku II. LM 4/2000: 112–131.

308   Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku III. LM 5/2001: 62–86.

309   Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku IV. LM 8/2001: 85–104.

 

Nešpor, Zdeněk R. – Moravcová, Mirjam

Editorial

310   Historie a současnost časopisu Lidé města. LM 10, 2008, 1: 3–16.

 

Nešporová, Olga

Materiály

311   Proměny religiozity volyňských Čechů. LM 3/2005–17: 93–115.

Zprávy

312   Mezinárodní konference „Jak se umírá v České republice?“ Praha, 6. října 2007. LM 10, 2008, 1: 196–198.

313   European Population Conference. Migration and Migrants in Europe. Barcelona, 9. – 12. července 2008. LM 10, 2008, 3: 158–160.

Recenze

§       Davies, Douglas J.: Stručné dějiny smrti. Praha, Volvox Globator 2007. 
LM 2–3/2007–21: 344–346.

§       Rappaport, Roy A.: Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge, Cambridge University Press 2001. LM 2/2005–16: 204–208.

§       Taylor, Timothy: The Buried Soul. How Humans Invented Death. London – New York, Fourth Estate 2003. LM 1/2005–15: 241–244.

Srov. Sládková [Nešporová], Olga: Specifika v religiozitě protestantských reemigrantů z Volyně. LM 12/2003: 111–120.

 

Neubauer, Zdeněk

Materiály

314   Sokolovské zlomky – perly nepaměti. Honzovi k dvanácté pětiletce. LM 7/2002: 233–238.

Srov. Sidonius [Neubauer, Zdeněk] – Sakateka [Havel, Ivan]: Smysl, mysl a smích. LM 7/2002: 216–221.

 

Nosková, Helena

Studie

315   Česká společnost a její vztah k reemigrantům. LM–XI [Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 61–87.

316   Minority v minoritě a národnostní školství. LM 3/2000: 79–126.

Zprávy

317   Čím je Klub slovenské kultury v České republice. LM 12/2003: 159–165.

318   Jazyk a školstvo národnostných menšín v krajinách strednej Európy v 2. polovici

         20. storočia. LM 2/1999: 137–139.

319   Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě. LM 2/1999: 
134–137.

320   Setkání českých vystěhovalců a jejich potomků v Mladé Boleslavi. LM 4/2000: 207–209.

Recenze

§       Pavelčíková, Nina: Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945–1975). Ostrava, 
FF  Ostravské university 2000. LM 4/2000: 235–237.

Srov. Kadeřábková, Jaroslava – Nosková, Helena – Turková, Miloslava: Slovo úvodem. LM 6/2001: 1–4.

 

Novák, Aleš

Studie

321   Chudoba a ponechanost: na cestě k oproštění. LM 1/2005–15: 107–134.

322   Počátečnost počátku. Martin Heidegger v jiném počátku myšlení. LM 7/2002: 
114–126.

Materiály

323   Prostota podzimu – Josef Váchal a Bohuslav Reynek: dva extrémy české grafiky. LM 2–3/2007: 124–131.

324   Umění a smrtelní: Heidegger, Klee a mosty. LM 1/2006–18: 85–97.

Recenze

§       Heidegger, Martin: Gesamtausgabe I., Bd. 8: Was heisst denken? Frankfurt am Main, Klostermann 2002. LM 1/2004–13: 134–144.

§       Heidegger, M.: Gesamtausgabe I., Bd. 11: Identität und differenz. Frankfurt am Main, Klostermann 2005. LM 2/ 2006–19: 215–218.

§       Heidegger, Martin: Gesamtausgabe III. Abteilung: Band 70 – Über den Anfang (1941). Frankfurt am Main, Klostermann 2005. [Čtyřikrát Heidegger.] 
LM 2–3/2007–21: 346–348.

§       Martin Heidegger / Bernhard Welte: Briefe und Begegnungen. Stuttgart, 
Klett-Cotta 2003. [Čtyřikrát Heidegger.] LM 2–3/2007–21: 350–351.

§       Martin Heidegger: Briefe an Max Miller und Andere Dokumenten. Herdy. Freiburg – München 2003. [Třikrát Martin Heidegger – korespondence.] LM 1/2006–18: 168–171.

§       Martin Heidegger: Imma von Bodmershof, Briefwechsel 1959–1977. 
Stuttgart 2000. [Třikrát Martin Heidegger – korespondence.] LM 1/2006–18: 171–173.

§       Martin Heidegger / Rocker Ludwig von: Briefwechsel 1952–1967. Stuttgart 2004. [Třikrát Martin Heidegger – korespondence.] LM 1/2006–18: 173–176.

§       Martin Heidegger und seine Heimat. Stuttgart, Klett-Cotta 2005. [Čtyřikrát Heidegger.] LM 2–3/2007–21: 348–350.

§       Mein liebes Seelchen! Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfride, 
1915–1970. München, Deutsche Verlags-Anstalt München 2005. [Čtyřikrát Heidegger.] LM 2–3/2007–21: 352–353.

§       Cheby, A.: Dějiny čínského myšlení. Praha, DharmaGaia 2006. LM 2/ 2006–19: 228–230.

§       Jünger, Ernst: Politische Publizistik, 1919–1933. Stuttgart, Klett-Colta 2001. LM 2–3/2007–21: 320–326.

§       Mistr Zhuang: Sebrané spisy. Lásenice, Maxima 2006. LM 2–3/2007–21: 
335–336.

§       Pöggeler, Otto: Bild und Technik. Heidegger, Klee und die moderne Kunst. München, Wilhelm Fink Verlag 2002. LM 1/2005–15: 215–222.              

 

Novák, Jakub

Studie

325   Svědomí a soudnost v konfrontaci s bezpříkladností totalitarismu. K vybraným tématům morální filosofie Hannah Arendtové. LM 3/ 2005–17: 132–154.

 

Nováková, Lenka

Studie

326   Příspěvek k proměnám kroje moravských Charvátů od konce 19. století do poloviny 20. století. LM–XI [Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 103–113.

 

Novotná, Hedvika

Studie

327   Obraz Židů u pražských novinářů. LM 3/2000: 237–240.

Materiály

328   Židovská problematika v očích českých novinářů (některé z výsledků etnologické sondy). LM 2/1999: 122–126.

Zprávy

329   Report of the Conference: Miasto po obu brzegach rzeki – róžne obliza kultury /A City on Both Banks of a River – Various Aspects of Culture/. October 18–20, 2007, Warszawa, Poland. LM 1/2007–20: 110 – 112.

330   Výstavy Historického oddělení Národního Muzea v Praze. LM 4/2000: 212–220.

331   Výstavy Národního muzea v Lobkovickém paláci (1998). LM 1/1999: 161–171.

Recenze

§       Ferenčuhová, Slavomíra – Šuleřová, Michaela – Vacková, Barbora (eds.): Město. Brno, FSS MU 2006 (Socialní studia 2/2006). LM 1/2007–20: 103–105.

§       Abu Ghosh, Yasar – Grygar, Jakub – Skovajsa, Marek (eds.): Monotematické číslo Sociální antropologie v postsocialismu. Sociologický časopis 43, 2007, 1. LM 1/2007–20:106–110.

 

Novotný, Jaroslav

Studie

332   Nostalgie, technika a tragédie. K románu Maria Puza Kmotr. [Nostalgie, technika a tragédie: K románu Maria Puza Kmotr.] LM 2–3/2007: 220–237.

333   Osamělost a bezvýznamnost v perspektivě Arendtové typologie lidských aktivit. LM 2/2005–16: 103–121.

Diskuse

334   Poznámka k možnostem a mezím Gehlenova projektu filosofické antropologie. LM 1/2004–13: 107–109.

Recenze

§       Blažíček, Přemysl: Kritika a interpretace. Praha, Triáda 2002. LM 2/2005–16: 215–220.

§       Gadamer, Hans-Georg: Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha, Triáda 2003. LM 1/2004–13: 114–118.

§       Sokol, Jan: Filosofická antropologie, Člověk jako osoba. Praha, Portál 2002. LM 2/2004–14: 112–115.

 

Novotný, Jaroslav – Češka, Jakub

Materiály

335   O Janu Sokolovi vypráví jeho bratr Václav Sokol. LM 7/2002: 250–265.

336   Zdeněk Pinc o Janu Sokolovi. LM 7/2002: 239–249.

337   Václav Žák o Janu Sokolovi. LM 7/2002: 266–274.

 

Novotný, Jaroslav – Podborský, Martin

Materiály

338   Ernest Koliqi: Host (předmluva). LM 9/2003: 97–105.

Srov. Kružík, Josef – Novotný, Jaroslav: Nietzscheův rok. (2. – 6. června 2005 v Praze). LM 3/ 2005–17: 268–271.

 

Novotný, Karel

Recenze

§       Blecha, Ivan: Fenomenologie a kultura slepé skvrny. Praha, Triton 2002. 
LM 3/ 2005–17: 237–248.

§       Derrida, Jacques: Tradice vědy a skrývání smyslu. Praha, Oikoymenh 2003. LM 2/2005–16: 239–244.

§       Malka, Salomon: Emmanuel Lévinas, la Vie et la Trace. Paris, LC Lattès 2002. LM 1/2005–15: 244–249.

 

Olejník, Milan

Studie

339   K niektorým aspektom vymedzenia pojmov etnicita – národ a úlohy etnicity v procese formovania novodobých národov. LM 11/2003: 3–12.

 

Opatrný, Josef

Materiály

340   Havana. LM 5/2001: 87–94.

Zprávy

341   František Vrhel šedesátiletý. LM 11/2003: 177–178.

 

Ospálková-Petříčková, Taťána

Studie

342   The Godfather – Pravidla žánru: gangsterka nebo rodinná saga? [Nostalgie, technika a tragédie: K románu Maria Puza Kmotr]. LM 2–3/2007: 206–212.

 

Otčenášek, Jaroslav

Recenze

§       Janeček, Petr: Černá sanitka – druhá žeň. Pérák, ukradená ledvina a jiné pověsti. Praha, Plot 2007. LM 10, 2008, 3: 147–149.

 

Palouš, Radim

Zprávy

343   Dopis Janu Sokolovi. LM 7/2002: 224–231.

 

Parafianowicz, Halina

Studie

344   Americký mýtus a amerikanizace Československa po první světové válce. LM 9/2003: 12–30.

 

Patočka, Jan

Srov. Kadeřábková, Jaroslava – Patočka, Jan – Trhlínová, Zuzana: Komunikace v městských venkovských sídlech. LM 6/2001: 238–240.

 

Pavelková, Jaroslava

Srov. Vančatová, Marina A. – Butovskaya, Marina L. – Pavelková, Jaroslava: Fenomén žebrání v Praze – etologická analýza. LM 11/2003: 104–111.

 

Pavlov, Ivan

Studie

345   Cesta smíchu ze střední Evropy do její černomořské periferie. LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 25–32.

 

Pelikán, Jan

Studie

346   Obraz jugoslávské krize v roce 1991 na stránkách Mladé fronty Dnes a Občanského (Českého) deníku. LM–VII [Češi a jižní Slované], 1996: 126–159.

347   Pohled Českého týdeníku a Mladé fronty Dnes na jihoslovanskou krizi 
v roce 1995. LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 52–87.

 

Penčev, Vladimir

Studie

348   Bulharsko a Bulhaři očima českého turisty. O trnitých stezkách mezietnického dialogu. LM 9/2003: 31–46.

349   Migrace jako biblický motiv. LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 40–47.

350   Tempus edax rerum, aneb o minulosti a současnosti vojvodovských Čechů. LM 11/2003: 36–51.

 

Petráš, Jiří

Materiály

351   Deník Heleny Hanžlové (České Budějovice v lednu až červnu 1945). 
LM 2–3/2007: 138–166.

 

Petrucijová, Jelena

Srov. Mečiar, Marcel – Petrucijová, Jelena: Postoje majority, identita imigrantů a multikulturní vzdělávání. LM 9/2003: 136–141.

 

Pěničková, Daniela

Materiály

352   Srovnání prezentace kasin v České republice a u amerických indiánů. LM 8/2002: 132–148.

 

Pinc, Zdeněk

Studie

353   Člověk v antické polis. LM 6/2001: 115–144.

354   Fenomenologie jako inscenace. LM 2/2006–19: 131–142.

355   Identita a tělesnost jako politický problém. LM–IX [Mezietnické dialogy], 1996: 20–25.

356   Město versus pospolitost? LM 3/2000: 3–12.

357   Tolerance a pluralismus. LM–XI [Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 32–45.

Materiály

358   Mistr Jan Hus v zápase mezi Kristem a Antikristem. Duchovní člověk nebo intelektuál? LM 2–3/2007–21: 504–315.

359   Podíl odpovědnosti generace. LM 1/1999: 115–125.

360   Volný jako pták? LM 2/2004–14: 170–176.

Diskuse

361   Pár poznámek nebiologa k dvěma recenzím Stanislava Komárka. LM 2/2004–14: 197–201.

Nekrolog

362   Hrst vzpomínek namísto nekrologu – Jaroslava Pešková. LM 1/2006–18: 206–209.

363   Vystydne nám škembe čorba? LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 
21–24.

 

Pincová, Eliška

Srov. Pincová, Eliška – Moravcová, Mirjam: Výběrový soupis prací doc. PhDr. Zdeňka Pince. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994–1996: 12–19.

 

Podborský, Martin

Srov. Novotný, Jaroslav – Podborský, Martin: Ernest Koliqi: Host (předmluva). LM 9/2003: 97–105.

 

Pokorný, Jiří

Studie

364   Stávka tiskařů v roce 1888. LM–V [Společnost – postoj – konflikt ], 1994: 35–46.

 

Popelková, Katarína

Studie

365   Viticultural Traditions and Local Memory. LM 10, 2008, 2: 76–91.

 

Porsch, Josef

Studie

366   Z maloměsta velkoměsto (urbanistický vývoj Žďáru nad Sázavou: etnologický pohled). LM 1/2004–13: 48–68.

 

Materiály

367   Počátky industrializace na Žďársku ve světle nových výzkumů. LM 11/2003: 
158–164.

 

Pospíšil, Leopold

Materiály

368   Empirická kritika marxismu. LM 2–3/2007: 46–63.

Diskuse

369   Empirical Evaluation of Theories of Peasantry. LM 10, 2008, 2: 192–203.

 

Priorová, Petra – Hroníková, Linda

Zprávy

370   Odkaz Zdeňka Buriana (1. července 2005 ve Štramberku). LM 2/2005–16: 282.

Srov. Hroníková, Linda – Priorová, Petra: Archeologicko – antropologická praxe 
(25. 6. – 1. 7. 2006, základna pro výzkum velkomoravského období v Mikulčicích). LM 2/ 2006–19: 236–237.

         Hroníková, Linda – Priorová, Petra: Otázky neolitu a eneolitu v našich zemích (30. 10. – 2. 11. 2006, Hradec Králové). LM 2/ 2006–19: 237–238.

 

Procházka, Lubomír

Materiály

371   Výzkum a prezentace lidové architektury. LM 4/2000: 192–193.

 

Procházka, Tomáš

Studie

372   Zdroje informací studentů pražských gymnázií o občanech bývalé Jugoslávie. LM 3/2000: 211–216.

 

Procházková, Lucie

Zprávy

373   Cesty Romů – Romano Drom. LM 8/2002: 188–190.

374   Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Etnologický ústav AV ČR Brno, 23. října 2000. LM 5/2001: 143–144.

375   Exodus. Černobílá výstava fotografií v pražském Mánesu. LM 8/2002: 195–196.

376   Mesa Verde – muzeum pod širým nebem. LM 9/2003: 165–166.

377   Moravské zemské muzeum v Brně. LM 10/2003: 177–179.

378   Muzeum Correr. LM 8/2002: 197–198.

379   Muzeum romské kultury. LM 9/2003: 163–164.

380   Národní muzeum moderního umění v Centre Georges Pompidou v Paříži. LM 10/2003: 176–177.

381   Národnostní menšiny ve fotografii a dokumentech, 3. 12. 2002 – 13. 2. 2003, budova Magistrátu hl. m. Prahy. LM 9/2003: 166–167.

382   Neziskové organizace pro EU – integrace sociálně vyloučených romských komunit. Praha, 28. 5. 2003. LM 10/2003: 171–173.

383   Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově. LM 8/2002: 196–197.

384   O neverbální komunikaci. Brno, 20. listopadu 2000. LM 5/2001: 145–146.

385   Postavení romského nevládního sektoru z hlediska participace na životě občanské

         společnosti Beroun, 6. – 8. září 2002. LM 9/2003: 160–161.

386   Tradice a současnost romské kultury v Obchůdku ROMEN. LM 10/2003: 173.

387   Vztahy Romů a české společnosti. LM 8/2002: 187–188.

388   8. duben – Mezinárodní den Romů. LM 8/2002: 190–194.

Recenze

§       Identita etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov. Bratislava, Ústav Etnologie SAV 1998. LM 4/2000: 237–241.

§       Lárišová, Petra: Židovská komunita v Bratislave v roku 1940. Historická demografia na základe sčátania ľudu. Bratislava, Dokumentační středisko Holocaustu 2000. LM 5/2001:155–158.

§       Nečas, Ctibor: Romové v České republice včera a dnes. Olomouc, Univerzita Palackého 1999. LM 8/2002: 212–214.

§       ROMOVÉ – O ROMA. Tradice a současnost. Angodez the akának. Brno, Moravské Zemské muzeum / SVAN, Muzeum romské kultury 1999. LM 8/2002: 214–217.

§       Šotolová, Eva: Vzdělávání Romů. (Druhé, rozšířené vydání). Praha, GRADA Publishing 2001. LM 9/2003: 178–183.

Srov. Kavinová, Alice – Procházková, Lucie: Historické expozice dokumentující dějiny Novobydžovska. Městské muzeum v Novém Bydžově. LM 8/2002: 197.

 

Prudký, Libor

Materiály

389   Analýza sousedství, především s Romy (Výsledky sekundární analýzy dat z výzkumů Evropské hodnoty 1991, 1999 a ISSP Religiozita 1999 za Českou republiku). LM 11/2003:112–136.

390   Sokol hore pod oblaky. Fenomén Sokol v moravské lidové písni. LM 7/2002: 109–115.

391   Vybrané výsledky výzkumu hodnotových struktur studentů 1. ročníků Fakulty humanitních studií UK (Průběh longitudinálního výzkumu hodnotových struktur studentů 1. ročníků Fakulty humanitních studií UK). LM 2/2005–16: 143–202.

 

Putna, Martin C.

Studie

392   Katolíci a levice. Pokus o rekonstrukci jednoho z „kontrakulturních“ proudů české společnosti meziválečného období. LM 10, 2008, 1: 17–36.

393   Místo osobností z protestantského prostředí v české kultuře po roce 1918. 
LM 10, 2008, 3: 45–81.

 

Radostný, Lukáš

Srov. Jakoubek, Marek – Radostný, Lukáš: Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Zisťovanie marginality a integrácie medzi znevýhodněnými skupinami“. LM 11/2003: 185–189.

 

Rangelova, Albena – Janovec, Ladislav

Materiály

394   Řečová integrace příslušníků minorit. LM 1/2006–18: 140–156.

 

Rataj, Jan

Studie

395   „Za rasu a národ …“ Český neofašismus 90. let – tradiční východiska a soudobé proměny. LM 4/2000: 80–111.

 

Reinerová, Sylva

Zprávy

396   Kam domů? LM–VII [Češi a jižní Slované], 1996: 193–195.

 

Rendl, Miroslav

Materiály

397   Longitudální výzkum Pražské skupiny školní etnografie. LM 1/1999: 150–156.

          

Reznikova, Zhanna

Studie

398   The Wisdom by Social Learning. LM 2–3/2007–21: 269–301.

 

Rusňáková, Marcela

Studie

399   Voda a čas. (K problematice dat a datování bulharských kašen.) LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 48–55.

 

Rychlík, Jan

Materiály

400   Situace v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1941–1942 ve zprávách bulharských diplomatů. LM 4/2000: 142–159.

 

Rychlík, Jan – Rychlíková, Magdaléna

Studie

401   Pokusy komunistického vedení o řešení slovenské otázky v první polovině padesátých let. LM–IX [Mezietnické dialogy], 1996: 89–98.

 

 

Rychlíková, Magdaléna

Studie

402   Diverzifikace kulturních a sociálních vztahů. LM–V [Společnost – postoj – konflikt], 1994: 80–89.

403   Důsledky rozdělení Československa na život obyvatelstva moravsko-slovenského pomezí. LM 1/1999: 29–66.

404   Vliv politické hranice na život obyvatelstva na moravsko-slovenském pomezí. LM 3/2000: 28–33.

Zprávy

405   Výstavní činnost v Historické expozici Národního muzea v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v roce 2000. LM 9/2003: 162–163.

 

Řezanka, Marek

Diskuse

406   Bittnerová, Dana – Moravcová, Mirjam a kolektiv: Kdo jsem a kam patřím? Praha, Sofis 2005. LM 10, 2008, 3: 126–130.

Recenze

§       Morisse-Schilbach, Melanie: Diplomatie und Europäische Aussenpolitik, Europäisierungseffekte im Kontext von Intergouvernementalismus am Beispiel von Frankreich und Grossbritannien. Baden-Baden, Nomos 2006. 
LM 10, 2008, 3: 149–152.

 

Salner, Peter

Studie

407   Etnická polarizácia v podmienkach etnicky homogenního města. LM 6/2001: 23–39.

408   Peeling the Bratislava Onion (Collective Memory in Incomplete Communities). LM 10, 2008, 2: 7–23.

 

Salner Peter – Luther, Daniel

Studie

409   Fenomén etnické menšiny (na príklade Bratislavy v 1. polovici 20. storočia). LM 3/2000: 13–27.

 

Salter, Frank

Studie

410   Misunderstandingss of Kin Selection and the Delay in Quantifying Ethnic Kinship. LM 2–3/2007–21: 243–268.

 

Sawicki, Wojciech

Studie

411   Srovnávací studie vybraných hledisek vývoje národní identity u dětí litevské a polské většiny a menšiny. LM 8/2002: 75–84.

Sedlák, Petr

Studie

412   Svět přeživších Židů – prameny a jejich výklad. LM 10, 2008, 3: 83–113.

 

Segerová, Vendula

Materiály

413   Apšeneriš – slavnost u příležitosti postřižin. LM 4/2000: 177–191.

414   Památník z Terezína. LM 12/2003: 82–93.

415   Tradice spojená s oslavami Nového roku. Židovská komunita v Praze. LM 9/2003: 115–125.

Diskuse

416   Diskuse o židovské identitě. LM 10/2003: 147–153.

Zprávy

417   Parníkem po Praze, 135 let historie Pražské paroplavební společnosti. 
19. června – 30. září 2000, Národní muzeum Praha. LM 5/2001: 149.

418   Pražská ulice včera a dnes.16. 6. – 29. 10. 2000, Národní muzeum. LM 5/2001: 150–151.

419   Z Čech až na konec světa. 28. 10. 1999 – 26. 3. 2000, Národní muzeum Praha. LM 5/2001: 149–150.

 

Seidlová, Veronika

Zprávy

420   38th World Conference of the International Council for Traditional Music. 
(3. – 10. srpna, Sheffield, Velká Británie.) LM 3/ 2005–17: 271–272.

Recenze

§       Rossen, J. M. – Zbarvit, Uri: A Fusion of Traditions: Liturgical Music in the Copenhagen Synagogue. Odense, University Press of Southern Denmark 2006. LM 1/2007–20:101–103.

 

Seligová, Markéta

Studie

421   Kontakty hornopolických poddaných s luteránstvím. Příspěvek ke studiu nekatolictví v severních Čechách v 1. polovině 18. století. LM 3/ 2005–17: 63–83.

Recenze

§       Montanari, Massimo: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě. Praha, 
Lidové noviny 2003. LM 1/2004–13: 128–130.                    

 

Schiefenhövel, Wulf

Studie

422   Human Birth: Evolutionary and Crosscultural Perspectives. LM 2/2004–14: 57–72.

 

 

Schindler, Franz

Studie

423   Sexuální chování a česká kultura. LM 6/2001: 82–96.

 

Sidonius [Neubauer, Zdeněk] – Sakateka [Havel, Ivan]

Materiály

424   Smysl, mysl a smích. LM 7/2002: 216–221.

 

Sinecká, Jitka

Materiály

425   Zpráva o výzkumu „Zdravotně handicapované skupiny: komunita neslyšících – limity integrace“. LM 10/2003: 140–146.

 

Skalníková, Olga

Nekrolog

426   Malá stříbrná lžička. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 17–18.

427   Vzpomínka na Karla Fojtíka. LM 4/2000: 200–201.

 

Skovajsa, Marek

Studie

428   Politické kultury reálného socialismu. LM 5/2001: 12–35.

429   Teorie grid-group v politické vědě: předpoklady, aplikace, kritika. LM 1/2004–13: 23–47.

Recenze

§       Illner, Michal (ed.): Soudobé město v měnící se společnosti. Sociologický časopis, 2003, 39 (2). LM 10/2003: 182–186.

        

Skružný, Ludvík

Zprávy

430   Muzea Varny. LM 4/2000: 223–224.

431   Muzeum dějin lékařství ve Varně. LM 4/2000: 221–222.

432   Výstava „Vrba a velikonoce“ v Okresním muzeu v Lounech (23. března – 2. května 1999). LM 1/1999: 171–173.

Recenze

§       Ovčarov, D. (ed.): Religija i izkustvo v kulturnata tradicija na Evropa. Sofia 1999. LM 6/2001: 248–249.

 

Sládek, Jan

Recenze

§       Purcell, Patrick (ed.): Networked Neighbourhoods. London, Springer 2006. 
LM 10, 2008, 3: 154–157.

 

Sládková [Nešporová], Olga

Materiály

433   Specifika v religiozitě protestantských reemigrantů z Volyně. LM 12/2003: 111–120.

 

Slezáková, Jitka

Studie

434   Horolezecký slang ve společenském kontextu. LM 9/2003: 81–96.

Zprávy

435   MAD 2005 – Multidisciplinary Approaches to Discourse: Salince in Discourse (5. – 8. října 2005, Chorin – Berlin, Německo.) LM 3/2005–17: 275–277.

 

Smékal, Vladimír

Zprávy

436   Životní jubileum profesora PhDr. Richarda Jeřábka, DrSc. LM 5/2001: 139–140.

 

Smoliančuk, Alexandr

Studie

437   Běloruská národní idea na začátku 20. století. LM 2/2006–19: 185–197.

 

Sochorová, Ludmila

Nekrolog

438   Neobyčejná vzdělanost, houževnatost… [vzpomínka]. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 28.

 

Sokol, Jan

Studie

439   Filosofická zamyšlení (Emmanuel Lévinas). LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 160–169.

440   Město a jeho hradby. LM 2/1999: 1–4.

441   Rádlovo pojetí národa. LM 10/2003: 3–12.

442   Život a transcedence podle Hanse Jonáše. LM 2/2005–16: 97–102.

Editorial

443   Plodnost jako přehlížené téma. LM 2/2006–19: 1–8.

444   Úvod. LM 1/2004–13: 1 – 2

Materiály

445   Dopis redaktorovi Práce. LM 7/2002: 222–223.

Diskuse

446   Paměť a pamětníci – opožděná recenze. LM 6/2002: 164–167.

Zprávy

447   Mnoga ljeta. LM 1/2006–18: 11–13.

448   Na stopě Ur-Švejka? LM 1/2006–18: 209–210.

 

Recenze

§       Barabási, Albert-László. V pavoučí síti. Praha, Paseka 2005. LM 10, 2008, 1: 
169–172.

§       Haffner, Sebastian: Příběh jednoho Němce. Praha, Prostor 2002. LM 1/2004–13: 118–119.

§       Hermeneutika jako teorie porozumění. Praha, Vyšehrad 2005. LM 10, 2008, 1: 168–169.

§       Chomsky, Noam – Foucault, Michel – Elders, Fons: Člověk, moc a spravedlnost. Praha, INTU 2005. LM 1/2006–18: 158–159.

§       Komárek, Stanislav: Spasení těla, Moc, nemoc a psychosomatika. Praha, 
MF 2005. LM 3/2005–17: 203–204.

§       Markoš, Anton – Hajnal, Hajnal: Staré pověsti (po)zemské aneb Malá historie planety a života. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2007. LM 10, 2008, 3: 135–137.

§       Nussbaumová, M. C.: Křehkost dobra. Praha, Oikúmené 2003. 
LM 2/2006–19: 207.

 

Soukupová, Blanka

Studie

449   “Beautiful Prague” – Experiencing the Antiquity and Beauty of a City in the Czech Society of the 20th Century. LM 1/2007–20: 9–27.

450   Česká a německá společnost středních vrstev v Praze v realitě unitárního Československa 1918-1929. Několik poznámek k tématu konfrontace ideálu demokracie s nacionalismem. LM–V [Společnost- postoj – konflikt], 1994: 47–79.

451   České a německé spolky v Praze v 60. až 80. letech 19. století. Soužití a kulturní výměna. LM–I [Pražané: jiní – druzí – cizí], 1992: 7–28.

452   Českoslovanská strana sociálněděmokratická a antisemitismus. LM 3/2000: 48–72.

453   K problematice pohledu českých týdeníků v letech 1991-1993 na slovanský Balkán. LM–VII [Češi a jižní Slované], 1996: 101–125.

454   Obraz českých Němců ve vybraném českém pravicovém tisku v letech 
1919–1926. Etnický stereotyp jako ochuzená půda a jako nástroj. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 134–177.

455   Peroutkova Přítomnost, židé a Židé (1924–1938). LM 4/2000: 36–79.

456   Pražská společnost středních vrstev v letech 1930–1938. K perspektivám mezietnického soužití na území jednoho státu. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994-1996: 66–92.

457   Rakousko-Uhersko, Rakousko, Němci a Německo v Peroutkově Přítomnosti I. (do příchodu nacistů k moci v Německu roku 1933). LM 1/1999: 67–103.

458   Reprezentanti slovanského jihu hosty na Jubilejní výstavě (r. 1891) a Národopisné výstavě českoslovanské (r. 1895) v Praze. K otázce konstruování a funkce obrazu „bratrských“ etnik. LM–IX [Mezietnické dialogy], 1996: 67–82.

459   Slovanství ve společenském a kulturním životě českých měšťanských a studentských spolků v Praze (70. léta 19. století). LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 95–107.

460   Slovanský Balkán – aktuální objekt zájmu českých týdeníků? 
LM–XI [Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 166–195.

461   Sociální demokracie a dělnické ženy (Praha 1890–1910). LM–IV [Žena ve městě],1994: 76–94.

462   Studentské spolky a národ. K etnické identitě společenské skupiny 
(Praha 1849–1889). LM–III [Děti, studenti, pedagogové], 1994: 7–40.

Materiály

463   Projekt Český antisemitismus jako součást české i středoevropské kultury a konstanta židovských dějin (1869–1938). LM 5/2001: 123–128.

Editorial

464   Foreword to the First Issue of the English Edition of “Urban People,” a Journal

         of Anthropology of Urban Worlds. LM 1/2007–20: 6–8.

465   Introduction to the Thematic Issue The City – Identity – Memory – Minorities. LM 10, 2008, 2: 4–6.

466   Objectives and Program of the English Edition of Journal of “Urban People” . LM 1/2007–20: 3–5.

Nekrolog

467    PhDr. Jiřina Svobodová, CSc., nedoceněná osobnost. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 28–29.

Zprávy

468   Prezentace sborníku Lidé města (4. března 1994, Praha, Institut základů vzdělanosti). LM–V [Společnost – postoj – konflikt], 1994: 106–110.

469   Výstava Češi – Němci – sousedství, přehled vývoje vztahů za 1000 let s důrazem na XX. století. Leden–březen 1998, Clam-Gallasův palác. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998:257–260.

Recenze

§       Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/1997, Studia Ethnographica X. Praha, Karolinum 2000. LM 10/2003: 195–197.

§       Apel. 1996, číslo 1. – srpen. LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 180–182.

§       Augusta, Pavel (ed.): Kniha o Praze 3. Praha, MILPO 1993. LM–IV [Žena ve městě] 1994: 144–146.

§       Augusta, Pavel (ed.): Kniha o Praze 2. Praha, MILPO 1996. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 244–246.

§       Borák, Mečislav (ed.): Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a tresních komisí ONV v letech 1945–1948. Praha – Opava, ÚSD AV ČR Praha – SZÚ Opava 2002. LM 12/2003: 170–173.

§       Broncová, Dagmar (ed.): Kniha o Praze 5. Praha, MILPO 1996. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 240–243.

§       Češi a Němci věční sousedé. Tschechen und Deutsche ewige Nachbarn. Praha, Nadace Bernarda Bolzana 1993. LM–V [Společnost – postoj – konflikt], 1994: 111–115.

§       Darulová, Jolana: Mesto priestor etnologických výskumov. Na príklade Banskej Bystrice. Banská Bystrica, Univ. Mateja Bela 2002. LM 10, 2008, 2: 216–217.

§       Dopisy Mileny Jesenské. Uspořádala Alena Wagnerová. Prostor, Praha 1998. LM 2/1999: 156–159.

§       Ehrmann, Robert: Strakoničtí souvěrci. Ze života Židů na malém městě. Praha, Sefer 1998. LM 1/1999: 184–186.

§       Gál, Egon (ed.): Židia dnes. Bratislava. Bratislava, Inštitút judaistiky Univerzity Komenského 2003. LM 2/2004–14: 229–233.

§       Gissingová, Věra: Perličky dětství. Praha, Odeon 1992. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994-1996: 153–155.

§       Guichard, Bruno (ed.): Evropská transformace a sociální otázky. Praha 1996, Via Europa – Mostovi, č. 3. LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 183–185.

§       Guichard, Bruno (ed.): Menšiny a být menšinou v nejisté Evropě… Praha 1996, Via Europa, č. 2. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994–1996: 156–158.

§       Guichard, Bruno (ed.): Občanská společnost. Sociální hnutí … . Praha 1996, Via Europa – Mostovi, č. 1. LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 180–182.

§       Jechová, Květa: Lidé Charty 77. Zpráva o biografickém výzkumu. Praha, ÚSD 
AV ČR, Centrum orální historie 2003. LM 1/2006–18: 192–194.

§       Jouza, Ladislav – Pejša, Jaroslav (eds.): Židé v Kolíně a okolí. Kolín, Regionální muzeum 2005. LM 10, 2008, 2: 221–223.

§       Kosatík, Pavel: Bankéř první republiky. Život dr. Jaroslava Preise. Praha, Motto 1996. LM 1/1999:181–183.

§       Lacková, Elena: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha, Triáda 1997. 
LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 250–256.

§       Langerová, Žo: Vtedy v Bratislave: môj život s Oskarom L. Bratislava, Albert Marečin, Vyd. PT, SNM – Muzeum židovskej kultúry 2007. LM 10, 2008, 2: 
214–216.

§       Machačová, Jana – Matějček, Jiří: Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918–1938. Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea 1999. LM 8/2002: 206–209.

§       Masaryková, Alice: Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky. Praha, 
Ústav T. G. Masaryka 1994. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 149–151.

§       Národopisné informácie. Informativny bulletin Národopisného ústavu SAV, Etnografického múzea SNM, Slovenskej národopisném společnosti při SAV. Bratislava 1993, č 2. LM–V [Společnost – postoj – konflikt] 1994: 116–119.

§       Pavelčíková, Nina: Romové v českých zemích v letech 1945–1989. Praha, 
Úřad dokumentace a vyšetřování komunismu, seš. 12, 2004 – Suplement. 
LM 10, 2008, 2: 218–221.

§       Perel, Sally: Salomon, přežil jsem Hitlerjugend. Praha, PRIMUS 2001. LM 6/2001: 249–251.

§       Peroutka, Ferdinand: Deníky, dopisy, vzpomínky. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994–1996: 147–149.

§       Pinkava, J.: F. V. Peřinka, ojedinělý badatel. Kroměříž, Muzeum 
Kroměřížska 2004. LM 2/2006–19: 230–231.

§       Posseltová – Ledererová, Hana: Máma a já (Terezínský deník). Praha, Nakladatelství G Plus G 1997. LM 2/1999: 159–161.

§       Rohan, Bedřich: Kafka bydlel za rohem. Vzpomínky na Prahu dvacátých a třicátých let. Praha, Brána 1997. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 247–249.

§       Rybár, Ctibor: Židovská Praha, Glosy k dějinám a kultuře, Průvodce památkami. Praha, TV Spektrum ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis 1991. LM–IV [Žena ve městě] 1994: 147–148.

§       Salner, Peter: Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava, Albert Marečin, 
Vyd. PT 2007. LM 10, 2008, 2: 211–214.

§       Salner, Peter: Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava, Zing Print 2000. LM 8/2002: 209–211.

§       Salner, Peter – Kvasnica, Marta: Chatam Sofer Memoriál. Bratislava, Zig 
Print 2002. LM 12/2003: 168–170.

§       Seibt, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha, Academia 1996. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 231–235.

§       Studie k sociálním dějinám 5. Eds. Jana Machačová, Jiří Matějček. Kutná Hora, Opava, Praha 2000. LM 11/2003: 196–198.

§       Zeidenitz, Stefan – Barkow, Ben: Xenofobův národnostní průvodce: Němci. Praha, Saggita 1994. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994–1996: 150–152.

§       Židé a Morava, Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002. Ed. Petr Pálka. Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2003. LM 11/2003:204–207.

§       Židé. Dějiny a kultura. Praha, Židovské muzeum Praze 2001. LM 10/2003: 197–200.

 

Soukupová, Blanka – Fraňková, Zdeňka – Dvořáková, Věra

Materiály

470   The Czech Judaism of Professor Jiří Franěk, Outstanding Personality in Prague’s Scientific and Cultural Life. LM 10, 2008, 2: 115–122.

 

Starostová, Olga

Recenze

§       Epsteinová, Helena: Nalezená minulost. Praha, Rybka Publishers ve spolupráci s Knižním klubem 2000. LM 4/2000: 233–235.

 

Stawarz, Andrzej

Studie

471   Patriotic Sites in the Space of a European Metropolis at the Turn 
of the 21st Century. The Example of Warsaw. LM 1/2007–20: 28–43.

 

Stella, Marco

Materiály

472   Konrad Lorenz a klasická etologie ve východním bloku. LM 2/2004–14: 127–149.

Stella, Marco – Kleisner, Karel

Studie

473   Welt, Umwelt, Lebensraum: Uexküll, Lorenz a Gehlen: Spor o světě člověka a světech zvířat. LM 2–3/2007: 7–26.

Srov. Stibral, Karel – Stella, Marco: Estetika v (životě a) díle Konrada Lorenze aneb když jde o dobrý vkus… LM 1/2006–18: 116–139.

 

Stibral, Karel – Stella, Marco

Diskuse

474   Estetika v (životě a) díle Konrada Lorenze aneb když jde o dobrý vkus... LM 1/2006–18: 116–139.

 

Straková, Michaela

Studie

475   Vztah české veřejnosti k Ukrajincům. LM 3/2000: 230–236.

 

Strungaru, Carmen

Studie

476   Social Grooming in Humans. LM 2/2004–14: 107–111.

 

Suppan, Arnold

Nekrolog

477   Profesor Andreas Moritsch (1936–2001). Rakouský historik – slavista na pomezí etnologie a kulturní antropologie. LM 8/2002: 179–180.

 

Světlíková, Hana – Škvařilová, Božena

Materiály

478   Chování městských a vesnických dětí v mladším školním věku. LM 2/2006–19: 157–163.

479   Struktura neverbálního chování u vesnických dětí (mladší školní věk). Metody a výsledky výzkumu. LM 11/2003: 150–157.

 

Svoboda, Jakub

Materiály

480   Češi v zemi beze jména. LM 3/2005–17: 116–121.

 

Svobodová, Marta

Recenze

§       Lakoff, George – Johnson, Mark: Metafory, kterými žijeme. Brno, Host 2002. LM 3/ 2005–17: 223–226.

 

 

Szlachcicowa, Irena

Studie

481   Našinci a cizinci. Mentální orientace a kulturní obraz cizinců v pohraničí. LM 11/2003: 13–35.

 

Szmejová, Maria

Studie

482   Opolští Slezané jakožto těžce vymezitelná hraniční národnost v Polsku. LM 8/2002: 55–74.

 

Šindelářová, Lenka

Materiály

483   Bílá růže – odboj studentů ve Třetí říši. LM 2/ 2006–19: 76–94.

 

Šindelářová, Martina

Studie

484   Koniáš a Langhans(en). Dvě postily čtené v první polovině osmnáctého století. LM 10, 2008, 3: 15–43.

 

Šístek, František

Materiály

485   Obraz Balkánu v českých internetových cestopisech. LM 2/2005–16: 43–61.

Recenze

§       Duijzings, Ger: Religion and the Politics of Identity in Kosovo. London, 
Hurst 2000, LM 9/2003: 175–178.

§       Elsie, Robert: A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture. London, Hurst 2001. LM 9/2003: 178.

§       Prodanović, Mileta: Stariji i lepši Beograd. Beograd, Stubovi kulture 2002. LM 10/2003: 181–182.

 

Škvařilová, Božena

Nekrolog

486   Osobnost české antropologie se jmenovala Emanuel Vlček. LM 2/ 2006–19: 234–235.

487   Zemřel RNDr. Zdeněk Klein. LM 4/2000: 204–205.

 

Škvařilová, Božena – Bezděková, Vilma

Zprávy

488   Hrdličkovo muzeum člověka UK – historie a současnost. LM 2/1999: 143–149.

 

Škvařilová, Božena – Hroníková, Linda

Zprávy

489   3. Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého (22. – 23. září 2005, 
Praha – Mělník). LM 3/2005–17: 272–275.

Srov. Hroníková, Linda – Škvařilová, Božena: Pražská muzejní noc: Hrdličkovo muzeum člověka UK, 17. 6. 2006. LM 2/2006–19: 235–236.

         Světlíková, Hana – Škvařilová, Božena: Chování městských a vesnických dětí v mladším školním věku. LM 2/2006–19: 157–163.

         Světlíková, Hana – Škvařilová, Božena: Struktura neverbálního chování u vesnických dětí (mladší školní věk). Metody a výsledky výzkumu. LM 11/2003:150–157.

 

Šmídová, Michaela

Studie

490   Národní identita a běloruští političtí emigranti. LM 2/2006–19: 198–205.

491   Rusové pohledem pražské středoškolské mládeže. LM 3/2000: 225–229.

Materiály

492   Zpráva o výzkumu Bělorusů v České republice. LM 10/2003: 136–139.

Zprávy

493   Svátek vyhlášení nezávislosti Běloruské lidové republiky. LM 1/2004–13: 186–187.

 

Šťastná, Jarmila

Nekrolog

494   S Jiřinou Svobodovou … vzpomínka. LM–IV [ Žena ve městě], 1994: 18–19.

 

Štěpánová, Irena

Studie

495   Obraz brněnských oslav cyrilometodějského milénia 1863 v soudobém tisku. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994–1996: 29–51.

496   Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. LM 10/2003: 59–76.

Materiály

497   Kroje, Svéráz, secese a Renáta Tyršová. Výstava Svérázu v Obecním domě 1915. LM 2–3/2007: 109–122.

Nekrolog

498   Vzpomínka na paní doktorku Jiřinu Svobodovou. LM–IV [Žena ve městě], 
1994: 29.

 

Šťovíček, Jan

Studie

499   Česká beseda v Liberci a česká menšina v 2. polovině 19. století. LM 3/2000: 73–78.

500   Česká menšinová muzea. LM 10/2003: 48–58.

Materiály

501   Národopisné hnutí na Turnovsku koncem devatenáctého století. LM 6/2001: 
168–181.

502   První dělnické výstavy. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994-96: 93–125.

 

Zprávy

503   Doma v cizině – Češi ve Vídni ve 20. století. Výstava v Clam-Gallasově paláci v Praze. LM 10/2003: 174–176.

504   Obnovení muzea v Roudnici nad Labem. LM 5/2001: 147.

505   100. výročí založení Podřipského muzea v Roudnici nad Labem. LM 5/2001: 144–145.

506   Staropražské Vánoce, Výstava v Muzeu hl. m. Prahy. LM 10/2003: 178–180.

Recenze

§       Kastner, Quido: Osidlování českého pohraničí od května 1945 (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). Praha – Ústí n. L., SOÚ AV ČR 1999. LM 2/1999: 161–163.

§       Neudorflová, Marie L.: České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci. Praha, Janua 1999. LM 4/2000: 226–228.

§       Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí. Roč. 8, 
č. 24, 2001. LM 8/2002: 221–222.

§       Vlastivědný sborník Podřipsko č. 10, 2000. Roudnice n. L., Podřipské muzeum Karla Rozuma – Společnost Podřipské muzeum 2000. LM 5/2001: 177–178.

§       Zich, František a kol.: Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. Ústí nad Labem, Výzkumný tým Sociologického ústavu AV ČR v Ústí nad Labem 2000. LM 5/2001: 161–162.

§       Zich, František – Houžvička, Václav – Jeřábek, Milan – Kastner, Quido: Kdo žije v pohraničí. Česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské  transformace a evropské integrace. Ústí nad Labem, Torol 1996. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 228–230.

Srov. Moravcová, Mirjam – Šťovíček, Jan: Josef Václav Scheybal (1928–2001). 
LM 8/2002: 184–183.

 

Švecová, Soňa

Nekrolog

507   PhDr. Jiřina Svobodová … vzpomínka. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 19–20.

Zprávy

508   Jubileum PhDr. Mirjam Moravcovej, DrSc. LM–IX [Mezietnické dialogy], 
1996: 4–6.

 

Tinková, Daniela

Studie

509   Profanace posvátna a odkouzlování světa. Rouhačství a svatokrádež mezi „magickým světem“ tradiční Evropy a na prahu občanské společnosti. LM 12/2003: 13–48.

 

Thomayerová, Jana

Materiály

510   Komunikační strategie Vietnamců – Domažlice. LM 1/2004–13: 94–97.

Thornhill, Randy

Srov. Grammer, Karl (Bernhard Fink, Anders P. Møller, Randy Thornhill): Sexual Selection and the Biology of Beauty. LM 2/2004–14: 18–45.

 

Thořová, Věra

Studie

511   Lidová píseň Chodska ve vztahu k německému etniku. LM–XI 
[Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 131–141.

512   Lidová zpěvnost města na konci 19. století ve sběratelském díle 
J. J. Nymburského. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 30–54.

513   Vliv města na vesnickou lidovou zpěvnost. Zpěvní repertoár Josefy Minářové z Jihlavy. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 37–59.

514   Zpěvní repertoár průmyslového města na přelomu 19. a 20. století. LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 87–94.

Materiály

515   Obnovený obyčej vynášení smrti. LM 9/2003: 106–114.

516   Současná obchůzková koleda na Smrtnou neděli v Čechách. LM 4/2000: 160–176.

Zprávy

517   Etnomuzikologický seminář. LM 2/1999: 142–143.

Nekrolog

518   Jiřinu Svobodovou jsem znala… vzpomínka. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 20.

 

Todorov, Veličko

Studie

519   Český obraz Bulharska a Bulharů (1992–1994). LM–VII [Češi a jižní Slované], 1996: 58–100.

520   Jihoslovanský alteritet v české literatuře 20. století. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 57–110.

Nekrolog

521   Kytice bulharských obrazů Zdeňka Urbana. LM–III [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 16–20.

 

Todorovová, Jiřina

Studie

522   Sociální souvislosti stravovacích zvyklostí. Situace v příměstských obcích Prahy v meziválečném období. LM–II [Lidé z příměstí Prahy], 1993: 52–73.

 

Traxler, Jiří

Studie

523   Folklorní repertoár a folkloristické práce v díle Jana Jeníka z Bratřic. LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 75–86.

 

Trhlínová, Zuzana

Srov. Kadeřábková, Jaroslava – Patočka, Jan – Trhlínová, Zuzana: Komunikace v městských venkovských sídlech. LM 6/2001: 238–240.

         Kadeřábková, Jaroslava – Trhlíková, Zuzana: Paulin, Anne: Anthropologie urbaine. Paris, Armand Colin/VUEF 2002. LM 9/2003: 170–171.

 

Trnka, Radek

Materiály

524   Historický přehled psychometrických přístupů ke zjišťování maskulinity/feminity a struktura maskulinních a feminních osobnostních rysů v České republice. LM 2/ 2006–19: 95–103.

 

Trnka, Radek – Lorencová, Radmila

Materiály

525   Funkce emocí při formování sociálních vztahů. LM 1/2004–15: 101–106.

 

Turková, Helga

Zprávy

526   Sidonie Nádherná z Borutína. Vrchotovy Janovice červen – září 2000, Kabinet knižní Kultury Knihovny Národního muzea. LM 5/2001: 147–149.

 

Turková, Miloslava

Studie

527   Analýza programového obsahu I. sjezdu žen českoslovanských. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 60–75.

528   Hledá školní mládež pozitivní hodnoty? (Pohled na vietnamskou komunitu). 
LM 3/2000: 149–164.

529   Integrita rodiny. Struktura a vztahy dělnických rodin v okolí Prahy v meziválečném období. LM–II [Lidé z příměstí Prahy], 1993: 35–51.

530   Jihoslované očima našich „náctiletých“. LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 88–105.

531   Nalezenci v Čechách na konci 19. století. LM–III [Děti, studenti, pedagogové], 1994: 41–56.

532   Náplň činnosti ženských spolků v Čechách v 90. letech 19. století. LM–I [Pražané: jiní – druzí – cizí], 1992: 29–42.

Materiály

533   Přehled bakalářských a diplomových prací vedených PhDr. Mirjam Moravcovou, DrSc. LM 6/2001: 256–264.

534   Výběrový soupis prací PhDr. Mirjam Moravcové. LM–IX [Mezietnické dialogy], 1996: 7–18.

535   Výběrový soupis prací PhDr. Mirjam Moravcové, DrSc., za léta 1996–2000. LM 6/2001: 253–255.

 

Nekrolog

536   Vzpomínka na PhDr. Jiřinu Svobodovou, CSc. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 30.

Zprávy

537   Výstava „Padesát lat za kamerou“. LM 11/ 2003: 190.

538   Výstava „Starý židovský hřbitov“ v kolínském muzeu. LM 12/2003: 165.

Recenze

§       Brouček, Stanislav: Africký deník Heleny Šťastné-Babelové. Praha, 
ÚE AV ČR 2001. LM 6/2001: 203–204.

§       Haukanes, Haldis: Velká dramata – Obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova. Praha, Slon 2004. LM 2/2005–16: 244–247.

§       Hlôšková, Hana – Leščák, Milan: Žena z pohledu etnológie. Bratislava 1998. LM 1/1999: 186–187.

§       Lenderová, Milena a kol.: Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku 
do 19. století. Praha, Karolinum 2002. LM 12/2003: 175–177.

§       Lenderová, Milena: Chytila patrola aneb prostituce za Rakouska i republiky. Praha, Karolinum 2002. LM 11/2003: 207–210.

§       Navrátilová, Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha, 
Vyšehrad 2004. LM 12/2003: 173–175.

§       Od Ještěda k Troskám, vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí VII (XXIII), č. 5 + 6, prosinec 2000. LM 6/2001: 251–252.

§       Šesták, Zdeněk: Jak žil Žižkov před sto lety. Praha, Academia 2005. 
LM 1/2006–18: 191–192.

§       Ženy a muži v datech. Praha, MPSV + ČSÚ 2003. LM 10/2003: 200–2001.

Srov. Bartošová, Kateřina – Turková Miloslava: Naplnění snu: vybudování československé nemocnice v Bagdádu. LM 3/2005–17: 184–202;

         Bartošová, Kateřina – Turková Miloslava: První kroky na cestě za snem – československou nemocnicí v Bagdádu. LM 11/2003: 86–103;

         Bartošová, Kateřina – Turková Miloslava: Vzpomínka na cestu z Čech do Bagdádu. LM 8/2002: 105–112;

         Moravcová, Mirjam – Turková Miloslava: Co inspiruje proklamaci romské identity? Skupina romských pedagogických asistentů. LM 11/2003: 165–176.

         Moravcová, Mirjam – Turková Miloslava: Bibliografie prvních deseti ročníků časopisu Lidé města / Urban People. LM 10, 2008, 3: 171–255;

         Moravcová, Mirjam – Turková Miloslava: Identita deklarovaná a žitá. Romští pedagogičtí asistenti – reflexe etnické, kulturní a občanské identity. LM 8/2002:13–54.

        

Tyllner, Lubomír

Studie

539   Hudba na ulici města. LM 6/2001: 40–55.

 

 

Tymr, František

Materiály

540   Komunikace mezi člověkem a papouškem šedým. LM 2/2004–14: 177–191.

 

Uherek, Zdeněk

Studie

541   Pražané v kontaktu s příměstským zázemím. LM–I [Pražané: jiní – druzí – cizí], 1992: 43–54.

 

Urban, Zdeněk

Studie

542   Česká pomoc lužickosrbskému školství (1945–1950). LM–VI [Město a jeho kultura] 1994–1996: 20–28.

543   K otázce současného českého obrazu /image/ jižních Slovanů. (Na podkladě odpovědí respondentů, opírajících se převážně o autopsii). LM–IX [Mezietnické dialogy], 1996: 26–48.

544   K problematice současného českého image Lužických Srbů. LM–XIII [Kulturní kontakty a konflikty], 1998: 25–32.

545   Z dějin českého image jižních Slovanů (F. L. Čelakovský – B. Němcová – J. Neruda – L. Kuba). LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 6–40.

Zprávy

546   Jubileum významné české folkloristky. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 6–13.

 

Vágner, Petr

Materiály

547   Hus v Oděse. LM 2–3/2007–21: 302–303.

 

Valentová, Jaroslava

Materiály

548   Sexuální chování, orientace, identifikace, preference a role. LM 2/2004–14: 
150–169.

 

Vančát, Jaroslav

Zprávy

549   Skončilo století umění, nastává století… (Krátká zpráva o 51. Bienále di Venezia – 2005). LM 1/2006–18: 196–201.

Recenze

§       Francastel, Pierre: Malířství a společnost. (Výtvarný prostor od renesance ke kubismu). Brno, Barrister and Principal 2003. LM 1/2005–15: 222–224.

 

Vančatová, Marina

Editorial

550   Začátek nové tradice. LM 2/2004–14: 4–5.

Zprávy

551   Letní etologická škola 2005. (21. a 22. května na půdě Fakulty humanitních studií v Praze). LM 2/2005–16: 278–280.

552   Přijela světoznámá primatoložka. LM 2/2004–14: 247–248.

 

Vančatová, Marina A. – Butovskaya, Marina L. – Pavelková, Jaroslava

Materiály

553   Fenomén žebrání v Praze – etologická analýza. LM 11/2003: 104–111.

 

Večerková, Eva

Studie

554   Moravští Charváti – život a kultura malé etnické skupiny. LM–XI 
[Česko-jihoslovanský dialog], 1997: 88–102.

 

Vik, Dalibor

Studie

555   Lévinasovo hledání Tváře a homilie Benedikta XVI. LM 3/ 2005–17: 1–6.

 

Vobecká, Jana

Recenze

§       Woitsch, Jiří – Bahenský, František: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2007. LM 10, 2008, 1: 155–157.

 

Vojtíšek, Zdeněk

Materiály

556    Posvátno v nových náboženských směrech. LM 12/2003: 94–110.

 

Vondra, Roman

Recenze

§       I oni byli proti. Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem + Albis international 2007. LM 10, 2008, 3: 143–147.

 

Voříšek, Michal

Zprávy

557   Setkání s Druhým / Meeting the ‘‘Other”. International Summer Workshop, Praha 12. 9. – 14. 9. 2002. LM 10/2003: 161–168.

 

Vrhel, František

Studie

558   Róheim a paradoxy genitálních modifikací. LM 6/2001: 73–81.

 

Vrzgulová, Monika

Studie

559   Collective Memory and Urban Identities. LM 10, 2008, 2: 40–54.

 

Warmińská, Katarzyna

Studie

560   Vznik a zánik symbolických hranic. Národní identita polských Tatarů. LM 5/2001: 47–61.

 

Weber, Max

Materiály

561   Město. (Pojem a kategorie.) LM 1/2006–18: 97–115.

 

Węcławowicz, Tomasz

Studie

562   Medieval Krakow and its Churches: Structure and Meanings. LM 1/2007–20: 54–69.

 

Wermke, Kathleen

Studie

563   Human Infants’ Crying – Research Aspects. LM 2/2004–14: 97–106.

 

Zaoral, Roman

Recenze

§       Stejskal, Jan: Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. Praha, Mladá fronta 2004. LM 1/2005–15: 249–252.

 

Zástěra, Karel

Studie

564   Příspěvek ke studiu marginálních skupin ve společnosti. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994–1996: 52–65.

 

Zhřívalová, Petra

Recenze

§       Rekosh, E. K. – Buchko, A. – Terzieva, V.: Pursuing the Public Interest. A Handbook for Legal Professionals and Activits. New York, Columbia Law Schoul 2001. LM 1/2005–15: 224–228.

 

Zich, František

Materiály

565   Biografická identita v pohraničním prostoru. LM 4/2000: 194–199.

 

Zika, Richard

Recenze

§       Devillairs, Laurence: Descartes, Leibniz. Les vérités éternelles. Paris, PUF 1998. LM 2/2005–16: 203–204.

§       Hölting, Holger: Heidegger und Meister Eckehart: vorbereitende Überlegungen zu ihrem Gottesdenken. Berlin, Duncker und Humbolt 1997. LM 2/2004–14: 235–237.

 

Zima, Petr

Studie

566   K antropologii komunikace mluvené a psané. LM 7/2002: 89–94.

567   O metodách a cílech terénního výzkumu jazyka a kultury. LM 6/2001: 145–155.

 

 

 

Tematický rejstřík

 

I. Organizace vědecké a odborné práce

 

a) kongresy, workshopy, vědecká zasedání 

2, 35, 36, 44, 54, 69, 73, 92, 103, 115, 117, 127, 130, 132, 133, 141, 146, 176–178, 192a, 200, 203, 204, 206, 234, 296, 312, 313, 318–320, 329, 373, 382, 384, 385, 387, 388, 396, 420, 435, 468, 489, 517, 549, 551, 557

 

b) věda, vědecké a odborné instituce

61, 68, 71, 302, 317

 

c) muzea, výstavy

55, 111, 118, 120, 122–124, 160, 183, 222, 225–227, 330, 331, 375–381, 383, 386, 405, 417–419, 430–432, 469, 488, 503–506, 526, 537, 538

 

d) výzkumy, výzkumné praxe

87, 116, 250, 317, 371, 397, 425, 464, 492

 

e) editorialy

71, 149, 153, 184, 254–271, 310, 443, 444, 464–466, 550

 

f) osobnosti vědy

7, 37, 51, 78, 93, 98, 104, 106, 121, 142, 147, 149, 154–157, 162, 174, 181, 182, 190, 197, 212, 213, 215, 231, 237, 251, 272–282, 284, 285, 295, 314, 341, 343, 362, 363, 370, 426, 427, 436, 438, 445, 447, 467, 470, 477, 486, 487, 494, 498, 507, 508, 518, 521, 536, 546, 552

g) biografie, interview

1, 10–12, 66, 70, 71, 158, 335–337, 351, 470

 

II. Bibliografie

4, 38–42, 163–171, 190, 251, 284, 288, 533–535

 

III. Filosofie

9, 14–20, 46–48, 75, 76, 81, 102, 112, 126, 139, 180, 193, 198, 199, 202, 219–221, 321, 322, 324, 325, 332–334, 338, 353–361, 424, 439–443, 555

 

IV. Religionistika

5, 74, 94, 95, 107, 199, 201, 235, 298, 299, 301, 304, 311, 392, 393, 421, 433, 470, 484, 495, 509, 556

 

V. Sociální a kulturní antropologie, etnologie

               

a) teorie, metodologie, dějiny

52, 85, 107–109, 112, 131, 134, 144, 151, 217, 248, 303, 310, 339, 368, 369, 500, 501, 523, 561, 565–567 

 

b) etnické procesy

b1) legislativa, práva menšin

49, 145, 185, 289, 290, 297

 

b2) mezietnické vztahy, etnické obrazy

77, 84, 86, 97, 100, 145, 186, 187, 196, 228, 230, 239, 241, 243, 244, 249, 283, 315, 316, 327, 328, 344–348, 357, 372 389, 402, 403, 407, 409, 430, 450–454, 456–460, 475, 480, 481, 485, 491, 510, 511, 519, 520, 528, 530, 543– 545, 547

 

b3) menšiny, etnické skupiny

→ v ČR 8, 25, 33, 64, 86, 87, 101, 136, 175, 214, 232, 242, 243, 249, 252, 286, 287, 327, 328, 389, 394, 404, 412, 413–415, 455, 490, 492, 493, 499, 500, 510, 542, 554

→ na Slovensku 53, 55, 129, 214, 407, 409

→ v ostatní Evropě 49, 148, 186, 187, 291, 318, 319, 338, 437, 482, 560

→ v mimoevropském prostoru 50, 207, 352

 

b4) migrace, reemigrace

25, 186, 187, 228, 300, 306–309, 315, 320, 349, 363, 433

 

b5) Češi v zahraničí

10–12, 128, 148, 186, 187, 214, 306–309, 311, 320, 350

 

b6) mimoevropské národy a etnika

137, 138, 207, 340, 352

 

b7) národ, národní identita, národní symboly

33, 113, 114, 189, 232, 238, 240, 242, 244–247, 286, 287, 411, 416, 437, 441, 462, 490, 560

 

b8) euroregiony, regiony

143, 402–404, 565

 

c) sociální skupiny

c1) rodina

27, 105, 110, 119, 137, 138, 188, 192a, 209, 210, 410, 413, 529

 

c2) žena

294, 461, 496, 527, 532

 

c3) děti a mládež

22–26, 28, 34, 86, 87, 148, 173, 175, 205, 228, 236, 238, 240, 242, 246, 247, 249, 316, 318, 372, 391, 413, 414, 470, 478, 479, 483, 531

→ vzdělávání 25, 34, 86, 87, 218, 228, 316, 318, 542

→ dětské skupiny 22–26

→ hry 28, 30, 32, 205

→ národní identita, mezietnické postoje 238, 240, 242, 246, 247, 249, 283, 411, 462, 528

 

c4) alternativní a zájmové skupiny

59, 125, 230, 352, 395, 434, 553, 564

 

c5) profesní a sociálně-ekonomické skupiny

13, 119, 125, 152, 188, 192, 194, 364, 365, 461, 462, 502, 553

 

c6) skupiny zdravotně handicapovaných

135, 425

 

d) město

d1) obecné práce

21, 29, 43, 50, 56, 58, 62, 67, 79, 80, 90, 125, 140, 188, 191, 192, 208, 214, 292, 294, 353, 356, 365–367, 408, 440, 449, 471, 539, 559, 561

 

d2) sociální stratifikace, lokální různost, lokální povědomí

21, 29, 43, 67, 79, 80, 83, 191, 365, 408, 559

d3) kultura, kulturní život, společenské aktivity

62, 188, 195, 292, 294, 352, 449, 471, 495, 499, 512, 514, 539, 562

 

d4) město – venkov

150, 152, 478, 513, 522, 541

 

d5) urbanismus, architektura

5, 6, 21, 58,62, 67, 80, 195, 208, 340, 366, 562

 

d6) ekologie, ochrana památek

83, 88–92, 208

               

e) antropologie sexuality

57, 82, 423, 548, 558

 

f) hmotná kultura

64, 229, 238, 247, 326, 371, 399, 497, 522

 

g) obyčejové tradice, rituály, festivity

105, 107, 110, 137, 138, 209, 210, 292–294, 413, 415, 495, 515, 516

                              

h) lidová víra, magie

108, 136–138, 210, 211, 298

 

i) folklor

i1) slovesný

27, 172, 173, 216, 345, 414, 523

 

i2) dětský

26, 28, 30–32

 

i3) hudební

390, 511–514, 523, 539

 

j) etnohudba, world music, populární hudba

59, 63, 140, 299, 539

 

VI. Sociolingvistika

84, 97, 131, 394, 434, 566, 567

 

VII. Literární věda

3, 65, 76, 94, 208, 216, 219, 323, 332, 342, 345, 520

VIII. Historie

 

a) metodologie

107–109, 134

 

b) archeologie

60, 94

 

c) dějiny starověku

46

 

d) dějiny středověku

421, 484

 

e) dějiny moderní doby

100, 101, 113, 114, 161, 185–189, 230, 344, 346, 347, 364, 392, 400, 401, 412, 437, 450–459, 461, 462, 480, 483, 495

 

f) orální historie

470

 

IX. Politologie

289, 290, 346, 347, 428, 429

 

X. Sociologie

302, 389, 391

 

XI. Dějiny umění, estetika

6, 46, 56, 323, 474

 

XII. Psychologie

57, 218, 398, 524, 525

 

XIII. Etologie

45, 72, 82, 99, 134, 179, 184, 224, 398, 422, 472–474, 476, 548, 551–553, 563

 

 

 

 

Soupis recenzovaných prací

 

A

Abu Ghosh, Yasar – Grygar, Jakub – Skovajsa, Marek (eds.): Monotematické číslo Sociální antropologie v postsocialismu. Sociologický časopis 43, 2007, 1. LM 1/2007–20: 106–110(Hedvika Novotná).

Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/1997, Studia Ethnographica X. Praha, Karolinum 2000. LM 10/2003: 195–197 (Blanka Soukupová).

Altman, Karel: Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale také o hospodách, výčepech a putykách moravské metropole. Brno, SNIP-Doplněk 1993. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 142–143 (Mirjam Moravcová).

Apel. 1996, číslo 1. – srpen. LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 180–182 (Blanka Soukupová).

Augusta, Pavel (ed.): Kniha o Praze 3. Praha, MILPO 1993. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 144–146 (Blanka Soukupová).

Augusta, Pavel (ed.): Kniha o Praze 2. Praha, MILPO 1996. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 244–246 (Blanka Soukupová).

Assmann, Jan: Monotheismus und die Sprache der Gewalt. Wien, Picus Verlag 2007. LM 10, 2008, 3: 137–139. (Milan Hanyš).

 

B

Barabási, Albert-László. V pavoučí síti. Praha, Paseka 2005. LM 10, 2008, 1: 169–172 (Jan Sokol).

Barches, Roland: Mytologie. Praha, Dokořán 2004. LM 1/2004–13: 174–177 (Jana Kratěnová).

Bataille, Georges: Prokletá část / Teorie náboženství. Praha, Hermann a synové 1999. LM 5/ 2001: 168–171 (Jiří Bystřický).

Bauman, Zygmunt: Globalizace. Praha, Mladá fronta 1998. LM 5/2001: 173–177. Dívčí válka s ideologií. (Jiří Bystřický).

Belišová, Jana: Phurikane gila, Starodávne rómske piesne. Bratislava, Žudro 2002. LM 1/2005–15: 237–239 (Zuzana Jurková).

Beňušková Zuzana a kolektiv: Tradičná kultúra regiónov Slovenska, prehľad charakteristických znakov. Bratislava, Veda 1998. LM 4/2000: 252–253 (Alice Kavinová).

Bílek, Petr A.: Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu). Brno, Host 2003. LM 1/2004–13: 152–153 (Jakub Češka).

Bittnerová, Dana – Moravcová, Mirjam a kol.: Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Praha, Sofis 2005. LM 1/2006–18: 178–183 (Martin Heřmanský).

Blaha, Josef: Tóra a moderní židovská filosofie. Bratislava, Dobrá kniha 2003. LM 1/2005–15: 231–234 (Jana Doležalová).

Blažíček, Přemysl: Kritika a interpretace. Praha, Triáda 2002. LM 2/2005–16: 
215–220 (Jaroslav Novotný).

Blecha, Ivan: Fenomenologie a kultura slepé skvrny. Praha, Triton 2002. 
LM 3/2005–17: 237–248 (Karel Novotný).

Borák, Mečislav (ed.): Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945–1948. Praha – Opava, ÚSD AV ČR Praha – SZÚ Opava 2002. LM 12/2003: 170–173 (Blanka Soukupová).

Bouzek, Jan: Etruskové jiní než všechny ostatní národy. Praha, Karolinum 2003. LM 1/2004–13: 144–145 (Václav Cílek).

Bowie, Fiona: The Anthropology of Religion. Malden – Oxford, Blackwell 2003. LM 2/2004–14: 217–220 (Zdeněk R. Nešpor).

Brednich, Ralf Wilhelm: Die Maus im Jumbo-Jet, neue sagenhaften Geschichten von heute. München, Beck 1991. Živé formy folklóru na prahu 21. století. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 81–82 (Dagmar Klímová).

Broncová, Dagmar (ed.): Kniha o Praze 5. Praha, MILPO 1996. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 240–243 (Blanka Soukupová).

Brouček, Stanislav: Africký deník Heleny Šťastné – Babelové. Praha, ÚE AV ČR 2001. LM 6/2001: 203–204 (Miloslava Turková).

Brunski, Jan Jacek – Maur, Eduard – Pułaski, Michal – Valenta, Jaroslav (eds.): Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947 (1948) – 1989. Praha, MŠMT ČR + FF UK, 2001. LM 10/2003: 186–189 (Zdeněk R. Nešpor).

Budilová, Lenka – Jakoubek, Marek (eds.): Cikánská rodina a příbuzenství. Praha, Dryada 2007. LM 10, 2008, 1: 172–175 (Helena Koubková).

Burke, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Praha, Lidové noviny 2004. LM 1/2005–15: 199–202 (Zdeněk Nebřenský).

 

C

Capra, Fritjof: Bod obratu. DharmaGaia 2002. LM 2/2005–16: 208–209 (Stanislav Komárek).

Copans, Jean: Základy antropologie a etnologie. Praha, Portál 2001. LM 6/2001: 
245–246 (Jakub Grygar).

 

Č

Češi a Němci věční sousedé. Tschechen und Deutsche ewige Nachbarn. Praha, Nadace Bernarda Bolzana 1993. LM–V [Společnost – postoj – konflikt], 1994: 111–115 (Blanka Soukupová).

 

D

Darulová, Jolana: Mesto priestor etnologických výskumov. Na príklade Banskej Bystrice. Banská Bystrica, Univ. Mateja Bela 2002. LM 10, 2008, 2: 216–217 (Blanka Soukupová).

Davie, Grace: The Sociology of Religion. Los Angeles – London, Sage 2007. 
LM 10, 2008, 3: 140–143. (Zdeněk R. Nešpor).

Davies, Douglas J.: Stručné dějiny smrti. Praha, Volvox Globator 2007. 
LM 2–3/2007–21: 344–346 (Olga Nešporová).

Deichmann, Ute: Biologen unter Hitler. Porträt einer Wissenschaft im NS-Staat. Frankfurt/M., Fischer Taschenbuch Verl. 1995. LM 2/2004–14: 192–194 (Stanislav Komárek).

Deleuze, G.: Proust a znaky. Praha, Hermann a synové 1999. LM 11/2003: 191–196 (Jiří Bystřický).

Dobšinský, Pavel: Slovenské obyčeje, povery a čary. Bratislava, Pictus 1993. Nová slovenská edice „pramene“. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 79–80 (Dagmar Klímová).

Derrida, Jacques: Tradice vědy a skrývání smyslu. Praha, Oikoymenh 2003. LM 2/2005–16: 239–244 (Karel Novotný).

Devillairs, Laurence: Descartes, Leibniz. Les vérités éternelles. Paris, PUF 1998. LM 2/2005–16: 203–204 (Richard Zika).

Dopisy Mileny Jesenské. Uspořádala Alena Wagnerová. Prostor, Praha 1998. LM 2/1999: 156–159 (Blanka Soukupová).

Droberjar, Eduard: Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie. Praha – Litomyšl, Paseka 2005. LM 3/2005–17: 228–213 (Linda Hroníková).

Duhamelle, Christophe – Schlumbohm, Jürgen (Hg.): Eheschließungen in Europa des 18. und 19. Jahrhunderts. Muster und Strategien (Veröffentlichungen des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte, Band 197), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2003. LM 2/2004–14: 207–212 (Jan Horský).

Duijzings, Ger: Religion and the Politics of Identity in Kosovo. London, Hurst 2000, LM 9/2003: 175–178 (František Šístek).

Dundes, Alan – Pagter, Carl R.: When You‘re up to Your Ass in Alligators. More Urban Folklore from the Paperwork Empire. Detroit, Wayne State University Press 1987. LM 1/2005–15: 202–205 (Petr Janeček).

Sv. Dionýsios Areopagita: O mystické teologii. O božských jménech. Praha, Dubbuj 2003. LM 1/2005–15: 205–211 (Josef Kružík).

 

E

Ehrmann, Robert: Strakoničtí souvěrci. Ze života Židů na malém městě. Praha, 
Sefer 1998. LM 1/1999: 184–186 (Blanka Soukupová).

Elsie, Robert: A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture. London, Hurst 2001. LM 9/2003: 178 (František Šístek).

Endre von Ivanka: Plato Christianus. Praha, Oikúmené 2003. LM 2/2004–14: 201–207 (Josef Kružík).

Epsteinová, Helena: Nalezená minulost. Praha, Rybka Publishers ve spolupráci s Knižním klubem 2000. LM 4/2000: 233–235 (Olga Starostová).

Ethnoanthropozoom. Journal of the Department of Ethnology, Institut of Geography, Faculty of Natural and Mathematical Sciences, University of St. Cyril and Methodius, Skopje, Makedonie: 2/ 2002 – 3/3003. LM 1/2006–18: 183–185 
(Petr Janeček).

 

F

Fätkenheuer, Frank: Lebenswelt und Religion. Mikro-historische Untersuchungen an Beispiel aus Franken um 1600. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 2004. LM 3/2005–17: 207–212 (Jan Horský).

Feintuch, Burt (ed.): Eight Words for the Study of expressive Culture. Urbana and Chicago, University of Illinois Press 2003. LM 2–3/2007–21: 336–341 
(Petr Janeček).

Ferenčuhová, Slavomíra – Šuleřová, Michaela – Vacková, Barbora (eds.): Město. 
Brno, FSS MU 2006 (Socialní studia 2/2006). LM 1/2007–20: 103–105 
(Hedvika Novotná).

Fine, Gary Alan – Campion-Vincendt, Véronique – Heath, Chip (eds.): Rumor Mills. The Social Impact of Rumor and Legend. New Brunswick, Transaction 2005. 
LM 10, 2008, 1: 175–182 (Petr Janeček).

Formánková, Lenka – Rytířová, Kristýna (eds.): ABC Feminismu. Brno, Nesehnutí 2004. LM 3/2005–17: 204–207 (Blanka Knotková-Čapková).

Fox, Adam – Woolf, Daniel (eds.): The Spoken World. Oral Culture in Britain 
1500–1850. Manchester – New York, Manchester University Press 2002. 
LM 10, 2008, 1: 158–163 (Petr Janeček).

Francastel, Pierre: Malířství a společnost. (Výtvarný prostor od renesance ke kubismu). Brno, Barrister and Principal 2003. LM 1/2005–15: 222–224 
(Jaroslav Vančát).

Fridrich, Jan: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběratelů. Praha, Agentura Krigl 2005. LM 1/2006–18: 187–190 (Václav Matoušek).

Formas plurales de habitar y construir la ciudad, Alteridades, Ano 8, Núm. 15, 1998. México D. F., Universided Autónoma Metropolitana 1998. LM 1/2005–15: 
193–199 (Marek Halbich).

Friedman, Milton – Friedmanová, Rose: Svoboda volby. Praha, Liberální institut 1992. LM 1/2006–18: 176–178 (Inna Čábelková).

Fryová, Helen P.: Čítanka židovsko-křesťanského dialogu. Praha, Kalich – Vyšehrad 2003. LM 1/2004–13: 167–170 (Jana Doležalová).

Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo. Praha, Mladá fronta 2003. LM 2/2006–19: 208–212 (Marek Halbich).

 

G

Gabal, Ivan a kolektiv: Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. Praha, G plus G 1999. LM 1/1999: 174–178 (Mirjam Moravcová).

Gadamer, Hans-Georg: Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha, Triáda 2003. LM 1/2004–13: 114–118 (Jaroslav Novotný).

Gál, Egon (ed.): Židia dnes. Bratislava. Bratislava, Inštitút judaistiky Univerzity Komenského 2003. LM 2/2004–14: 229–233 (Blanka Soukupová).

Genealogicko-heraldický HLAS, roč. 5, čís. 2, Martin 1995. Živé formy folklóru na prahu 21. století. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 83–84 (Dagmar Klímová).

Georges, R. A. – Jones, M. O.: Folkloristics. An Introduction. Bloomington, Indiana University Press 1995. LM 2/2006–19: 224–228 (Petr Janeček).

Gestrich, Andreas – Krause, Jens-Uwe – Mitterauer, Michael: Geschichte der Familie. Stuttgart, Alfred Kröner Verlag 2003. LM 2/2005–16: 209–213 (Jan Horský).

Gissingová, Věra: Perličky dětství. Praha, Odeon 1992. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994-1996: 153–155 (Blanka Soukupová).

Ginzburg, Carlo: Benandanti. Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století. Praha, Argo 2002. LM 2/2005–16: 237–239 (Jana Kružíková).

Goffman, Ervin: Všichni hrajeme divadlo. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon 1999. LM 4/2000: 246–249 (Jiří Bystřický).

Gojda, Martin: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha, Academia 2000. LM 2/2004–14: 237–239 (Václav Matoušek).

Gombár, Eduard: Moderní dějiny islámských zemí. Praha, Karolinum 1999. LM 6/2001: 247–248 (Vladimír Kristen starší).

Gombrowicz, Witold: Kosmos. Praha, Argo 2007. LM 2–3/2007–21: 326–330 
(Jakub Češka).

Guichard, Bruno (ed.): Evropská transformace a sociální otázky. Praha 1996, 
Via Europa – Mostovi, č. 3. LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 183–185 (Blanka Soukupová).

Guichard, Bruno (ed.): Menšiny a být menšinou v nejisté Evropě… Praha 1996, Via Europa, č. 2. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994-1996: 156–158 
(Blanka Soukupová).

Guichard, Bruno (ed.): Občanská společnost. Sociální hnutí … . Praha 1996, 
Via Europa – Mostovi, č. 1. LM–X [Česko-jihoslovanský dialog], 1996: 180–182 (Blanka Soukupová).

 

H

Haffner, Sebastian: Příběh jednoho Němce. Praha, Prostor 2002. LM 1/2004–13: 
118–119 (Jan Sokol).

Hanuš, Jiří (ed.): Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno, CDK 2002. LM 9/2003: 172–175 (Zdeněk R. Nešpor).

Hanuš, Jiří: Pozvání ke studiu církevních dějin. Brno. CDK 1999. LM 2/1999: 152–156 (Zdeněk R. Nešpor).

Haukanes, Haldis: Velká dramata – Obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova. Praha, Slon 2004. LM 2/2005–16: 244–247 (Miloslava Turková).

Heidegger, Martin: Gesamtausgabe I., Bd. 8: Was heisst denken? Frankfurt am Main, Klostermann 2002. LM 1/2004–13: 134–144 (Aleš Novák).

Heidegger, Martin: Gesamtausgabe I., Bd. 11: Identität und Differenz. Frankfurt am Main, Klostermann 2005. LM 2/ 2006–19: 215–218 (Aleš Novák).

Heidegger, Martin: Gesamtausgabe III. Abteilung: Band 70 – Über den Anfang (1941). Frankfurt am Main, Klostermann 2005. [Čtyřikrát Heidegger.] LM 2–3/2007–21: 346–348 (Aleš Novák).

Heidegger, Martin – Welte, Bernhard: Briefe und Begegnungen. Stuttgart, Klett-Cotta 2003. [Čtyřikrát Heidegger.] LM 2–3/2007–21: 350–351 (Aleš Novák).

Heidegger, Martin: Briefe an Max Miller und Andere Dokumenten. Herdy. 
Freiburg – München 2003. [Třikrát Martin Heidegger – korespondence.] LM 1/2006–18: 168–171 (Aleš Novák).

Heidegger, Martin: Imma von Bodmershof, Briefwechsel 1959-1977. Stuttgart 2000. [Třikrát Martin Heidegger – korespondence.] LM 1/2006–18: 171–173 
(Aleš Novák).

Heidegger, Martin – Rocker, Ludwig von: Briefwechsel 1952–1967. Stuttgart 2004. [Třikrát Martin Heidegger – korespondence.] LM 1/2006–18: 173–176 
(Aleš Novák).

Martin Heidegger und seine Heimat. Stuttgart, Klett-Cotta 2005. [Čtyřikrát Heidegger.] LM 2–3/2007–21: 348–350 (Aleš Novák).

Hemetek, Ursula – Reyes, Adelaida (eds.): Cultural Diversity in the Urban Area. Explorations in Urban Ethnomusicology. Vienna, Institut für Musik und Darstellende Kunst Wien 2007. LM 1/2007–20: 99–101 (Zuzana Jurková).

Hermeneutika jako teorie porozumění. Praha, Vyšehrad 2005. LM 10, 2008, 1: 
168–169 (Jan Sokol).

Heuberger, Valeria: Unter dem Doppeladler: Die Nationalitäten der Habsburger Monarchie 1848–1918. Wien, Verlag Christian Brandstätter 1997. LM 2/1999: 152–153 (Vladimír Kristen starší).

Hlaváč, Jaroslav (ed.): Živel Země. Praha, Agentura Koniklec 2004. LM 2/2005–16: 254–256 (Václav Matoušek).

Hlôšková, Hana – Leščák, Milan: Žena z pohledu etnológie. Bratislava 1998. LM 1/1999: 186–187 (Miloslava Turková).

Hofstede, Geert: Cultures and Organizations. Software of the Mind. London, Harper Collins Publisher 1994. LM 2/2005–16: 234–237 (Inna Čábelková).

Hofstede, Geert – Hofstede, Gert Jan: Kultury a organizace. Software lidské mysli. LINDE 2006. LM 2–3/2007–21: 330–333 (Inna Čábelková).

Hölting, Holger: Heidegger und Meister Eckehart: vorbereitende Überlegungen zu ihrem Gottesdenken. Berlin, Duncker und Humbolt 1997. LM 2/2004–14: 
235–237 (Richard Zika).

Hošek, Radislav: Náboženství starého Řecka. Praha, Vyšehrad 2004. LM 1/2005–15: 228–231 (Jan Bouzek).

 

Ch

Charlot, Jean-Marc: Pour une théorie de la littérature mineure. Paris, Gallimard 1998. LM 1/2004–13: 170–172 (Josef Fulka).

Cheby, A.: Dějiny čínského myšlení. Praha, DharmaGaia 2006. LM 2/2006–19: 
228–230 (Aleš Novák).

Chomsky, Noam – Foucault, Michel – Elders, Fons: Člověk, moc a spravedlnost. Praha, INTU 2005. LM 1/2006–18: 158–159 (Jan Sokol).

 

I

I oni byli proti. Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem + Albis international 2007. LM 10, 2008, 3: 143–147 (Roman Vondra).

Iggers, Georg G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha, Lidové noviny 2002. LM 1/2004–13: 163–167 (Jan Horský).

Identita etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov. Bratislava, Ústav Etnologie SAV, 1998. LM 4/2000: 237–241 (Lucie Procházková).

Illner, Michal (ed.): Soudobé město v měnící se společnosti. Sociologický časopis, 2003, 39 (2). LM 10/2003: 182–186 (Marek Skovajsa).

 

J

Jakoubek, Marek – Poduška, Ondřej: Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno, Doplněk 2003. LM 1/2005–15: 187–190 (Dana Bittnerová).

Janeček, Petr: Černá sanitka – druhá žeň. Pérák, ukradená ledvina a jiné pověsti. Praha, Plot 2007. LM 10, 2008, 3: 147–149 (Jaroslav Otčenášek).

Jechová, Květa: Lidé Charty 77. Zpráva o biografickém výzkumu. Praha, ÚSD AV ČR, Centrum orální historie 2003. LM 1/2006–18:192–194 (Blanka Soukupová).

Jouza, Ladislav – Pejša, Jaroslav (eds.): Židé v Kolíně a okolí. Kolín, Regionální muzeum 2005. LM 10, 2008, 2: 221–223 (Blanka Soukupová).

Juergensmeyer, Mark: Teror v mysli boží. Globální vzestup náboženského násilí. Brno, CDK 2007. LM 10, 2008, 1: 182–185 (Zdeněk R. Nešpor).

Jünger, Ernst: Politische Publizistik, 1919–1933. Stuttgart, Klett-Colta 2001. 
LM 2–3/2007–21: 320–326 (Aleš Novák).

 

K

Kandert, Josef: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha, Karolinum 2004. LM 2/2005–16: 248–253 (Zdeněk R. Nešpor).

Kaplan, Robert: Přicházející anarchie. Zborcení snů – svět po studené válce. Červený Kostelec, P. Mervart 2003. LM 2/2004–14: 215–216 (Václav Cílek).

Kaplan, Karel: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. Praha, 
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 2002. LM 1/2005–15: 235–237 (Petr Hrubý).

Karamichova, Margarita (ed.): Gradivo za etnologojata na migraciite. Sbornik studii. Sofia, Etnografický institut s muzeem BAN 2006. LM 10, 2008, 3: 152–164. 
(Marek Jakoubek).

Kastner, Quido: Osidlování českého pohraničí od května 1945 (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). Praha – Ústí nad Labem, SOÚ AV ČR 1999. LM 2/1999: 
161–163 (Jan Šťovíček).

Kelen, Jacqueline: Ženy z Bible. Brno, Books 1999 + Belford Ulanou, Ann: Pramatky Ježíše Krista. Praha, One Woman Press 2003. LM 2/2004–14: 221–229 
(Blanka Knotková-Čapková).

Kléméns Alexandrijský: Pobídka Řekům. Praha, Hermann a synové 2001. 
LM 2/2005–16: 229–234 (Josef Kružík).

Komárek, Stanislav: Spasení těla. Moc, nemoc a psychosomatika. Praha, MF 2005. LM 3/2005–17: 203–204 (Jan Sokol).

Kováč, Milan – Mann, Arne (eds.): Boh všetko vidí. Duchovný svet Romov na Slovensku. Bratislava, Chronos 2003. LM 12/2003: 167–168 (Mirjam Moravcová).

Kosatík, Pavel: Ferdinand Peroutka. Život v novinách (1895–1938). Praha – Litomyšl, Paseka 2003. LM 1/2004–13: 132–134 (Petr Hrubý).

Kosatík, Pavel: Bankéř první republiky. Život dr. Jaroslava Preise. Praha, Motto 1996. LM 1/1999: 181–183 (Blanka Soukupová).

Kozlin, Alex: Psychological Tools. A Sociocultural Approach to Education, Cambridge – London, Harvard University Press 1998. LM 2/2004–14: 220–222 (Gabriela Málková).

Kramářová, J. (a kol.): (Ne)bolí. Vzpomínky Romů na válku a život po válce. Praha, Člověk v tísni 2005. LM 2/2006–19: 231–233 (Lenka Budilová).

Kratochvil, Jan (ed.): Český a slovenský exil 20. století I. + II. B. m., Meadow Art 2002. LM 10/2003: 186–189 (Zdeněk R. Nešpor).

Krejčí, Jaroslav: Postižitelné proudy dějin. Praha, Sociologické nakladatelství 2002. LM 10/2003: 194–195 (Jan Brabec).

Kuna, Martin (ed.): Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody, cíle. Praha, Academia 2004. LM 3/2005–17: 213–215 (Václav Matoušek).

K věcem samým. Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám. Praha, 
FHS UK 2005. LM 2/2005–16: 213–215 (Jan Bouzek).

 

L

Lacková, Elena: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha, Triáda 1997. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 250–256 (Blanka Soukupová).

Lakoff, George – Johnson, Mark: Metafory, kterými žijeme. Brno, Host 2002. [Třikrát Lakoff.] LM 3/2005–17: 218–222 (Jan Brabec).

Lakoff, George – Johnson, Mark: Metafory, kterými žijeme. Brno, Host 2002. [Třikrát Lakoff.] LM 3/2005–17: 226–228 (Kateřina Krtilová).

Lakoff, George – Johnson, Mark: Metafory, kterými žijeme. [Třikrát Lakoff.] Brno, Host 2002. LM 3/2005–17: 223–226 (Marta Svobodová).

Lange, Barbara Rose: Holy Brotherhood – Romani Music in a Hungarian Pentecostal Church. Oxford, Oxford University Press 2003. LM 2/2005–16: 253–254 
(Zuzana Jurková).

Langerová, Žo: Vtedy v Bratislave: môj život s Oskarom L. Bratislava, Albert Marečin, Vyd. PT, SNM – Muzeum židovskej kultúry 2007. LM 10, 2008, 2: 214–216 (Blanka Soukupová).

Lárišová, Petra: Židovská komunita v Bratislave v roku 1940. Historická demografia na základe sčátania ľudu. Bratislava, Dokumentační středisko Holocaustu 2000. LM 5/2001: 155–158 (Lucie Procházková).

Lenderová, Milena a kol.: Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Praha, Karolinum 2002. LM 12/2003: 175–177 (Miloslava Turková).

Lenderová, Milena: Chytila patrola aneb prostituce za Rakouska i republiky. Praha, Karolinum 2002. LM 11/2003: 207–210 (Miloslava Turková).

Lesák, Vladimír: Politická anekdota jako historický pramen a svědectví o totalitním režimu. Procházka staletími. Sborník příspěvků k padesátinám PhDr. Vladimíra Wolfa. Disertationes historicae 1/1993, Hradec Králové 1993, s. 103–122. Živé formy folklóru na prahu 21. století. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 82–83 (Dagmar Klímová).

Lloyd, G. E. R.: In the Grip of Disease. Studies in the Greek Imagination. Oxford, Oxford University Press 2003. LM 3/ 2005–17: 248–252 (Jan Bouzek).

Lutovský, M. – Smejkal, L. a kol.: Pravěká Praha. Praha, Libri 2005. LM 2/2006–19: 221–224 (Václav Matoušek).

Lužný, Dušan: Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno, Masarykova univerzita 1999. LM 5/2001: 165–168 
(Zdeněk R. Nešpor).

Lyon, David: Ježíš v Disneylandu. Náboženství v postmoderní době. Mladá fronta, Praha 2002. LM 8/2002: 218–220 (Zdeněk R. Nešpor).

 

M

Machačová, Jana – Matějček, Jiří: Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938. Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea 1999. LM 8/2002: 206–209(Blanka Soukupová).

Maier, Hans: Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství. Brno, CDK 
(ve spolupráci s Křesťanskou akademií Řím) 1999. LM 4/2000: 241–243 
(Zdeněk R. Nešpor).

Malinovská-Šalamonová, Zuzana: Román ako Mimesis a Mathesis (na príklade románovej tvorby Hervého Bazina). Prešov, FF Univerzity v Prešove 2001. LM 3/2005–17: 231–235(Josef Fulka).

Malka, Salomon: Emmanuel Lévinas, la Vie et la Trace. Paris, LC Lattès 2002. LM 1/2005–15: 244–249 (Karel Novotný).

Mannová, Elena (ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku (1900–1989). Bratislava, AEP 1998. LM 5/2001: 164–165 (Ivica Bumová).

Markoš, Anton – Hajnal, Hajnal: Staré pověsti (po)zemské aneb Malá historie planety a života. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2007. LM 10, 2008, 3: 135–137. 
(Jan Sokol).

Masaryková, Alice: Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky. Praha, Ústav 
T. G. Masaryka 1994. LM–IV [Žena ve městě], 1994: 149–151 (Blanka Soukupová).

McNair, Brian: Sociologie žurnalistiky. Praha, Portál 2004. LM 2/2005–16: 256 (Helena Haškovcová).

Mein liebes Seelchen! Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfride, 1915–1970. München, Deutsche Verlags-Anstalt München 2005. [Čtyřikrát Heidegger.] LM 2–3/2007–21: 352–353 (Aleš Novák).

Michalski, Krysztof (ed.): Condition of European Solidarity. Vol. 1. What Holds Europe Together? Vol. 2. Religion of New Europe. Budapest – New York, Central European University Press 2006. LM 10, 2008, 1: 164–168 (Zdeněk R. Nešpor).

Miller, Jaroslav: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500–1700). Praha, Lidové noviny 2006. LM 10, 2008, 2: 205–211 
(Luďa Klusáková).

Mistr Zhuang: Sebrané spisy. Lásenice, Maxima 2006. LM 2–3/2007–21: 335–336 (Aleš Novák).

Montanari, Massimo: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě. Praha, Lidové noviny 2003. LM 1/2004–13: 128–130 (Markéta Seligová).

Morisse-Schilbach, Melanie: Diplomatie und Europäische Aussenpolitik, Europäisierungseffekte im Kontext von Intergouvernementalismus am Beispiel von Frankreich und Grossbritannien. Baden-Baden, Nomos 2006. 
LM 10, 2008, 3: 149–152 (Marek Řezanka).

 

N

Národopisné informácie. Bratislava, Národopisný ústav SAV, Slovenské národopisné muzeum, Slovenská národopisná spoločnosť při SAV 1993, č. 1. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 86–87 (Barbora Gergelová).

Národopisné informácie. Informatívny bulletin Národopisného ústavu SAV, Etnografického múzea SNM, Slovenskej národopisnej spoločnosti při SAV. Bratislava 1993, č 2. LM–V [Společnost – postoj – konflikt], 1994: 116–119 (Blanka Soukupová).

Navrátilová, Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha, Vyšehrad 2004. LM 12/2003: 173–175 (Miloslava Turková).

Nečas, Ctibor: Romové v České republice včera a dnes. Olomouc, Univerzita Palackého 1999. LM 8/2002: 212–214 (Lucie Procházková).

Neudorflová, Marie L.: České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci. Praha, Janua 1999. LM 4/2000: 226–228 (Jan Šťovíček).

Nicholas, David: Urban Europe 1100–1700. Basingstoke – New York, Palgrave Macmillan 2003. LM 10, 2008, 1: 152–154 (Jaroslav Miller).

Nosková, Helena: Návrat Čechů z Volyně. Naděje a skutečnost let 1945–1954. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999. LM 1/1999: 176–179 (Dana Bittnerová).

Nussbaumová, M. C.: Křehkost dobra. Praha, Oikúmené 2003. LM 2/2006–19: 207 (Jan Sokol).

 

O

Oates-Indruchová, Libora (ed.): Dívčí válka s ideologií. Praha, Sociologické nakladatelství 1999. LM 4/2000: 229–235 (Jiří Bystřický).

Obrátil, K. J.: Kryptadia. Příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu. Paseka, Praha – Litomyšl 1999. LM 1/1999: 179–181 (Dana Bittnerová).

Obuchová, Ľubica (ed.): Variace na Korán. Islám v diaspoře. Praha, Orientální ústav AV ČR 1999, LM 4/2000: 244–246 (Zdeněk R. Nešpor).

Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí. Roč. 8, č. 24, 2001. LM 8/2002: 221–222 (Jan Šťovíček).

Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 7 (XXIII), 
č. 5 + 6, prosinec 2000. LM 6/2001: 251–252 (Miloslava Turková).

Odent, Michel: Láska jako věda. Opava, Slezská grafia 2001, LM 1/2005–15: 191–193 (Inna Čábelková).

 

P

Pavelčíková, Nina: Romové v českých zemích v letech 1945–1989. Praha, 
Úřad dokumentace a vyšetřování komunismu, sešit 12, 2004 – Suplement. 
LM 10, 2008, 2: 218–221 (Blanka Soukupová).

Pavelčíková, Nina: Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945–1975). Ostrava, 
FF Ostravské university 2000. LM 4/2000: 235–237 (Helena Nosková).

Patterson, Charles: Věčná Treblinka. Praha, Práh 2003. LM 1/2004–13: 145–149 (Stanislav Komárek).

Paulin, Anne: Anthropologie urbaine. Paris, Armand Colin/VUEF 2002. LM 9/2003: 170–171 (Jaroslava Kadeřábková – Zuzana Truhlíková).

Perel, Sally: Salomon, přežil jsem Hitlerjugend. Praha, PRIMUS 2001. LM 6/2001: 249–251 (Blanka Soukupová).

Peroutka, Ferdinand: Deníky, dopisy, vzpomínky. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994–1996: 147–149 (Blanka Soukupová).

Pinkava, J.: F. V. Peřinka, ojedinělý badatel. Kroměříž, Muzeum Kroměřížska 2004. LM 2/2006–19: 230–231 (Blanka Soukupová).

Podracká, Dana: Jazyky z draka, Mytológia slovenských rozprávok. Martin, Matice Slovenská 2004. LM 1/2005–15: 234–235 (Helena Haškovcová).

Pöggeler, Otto: Bild und Technik. Heidegger, Klee und die moderne Kunst. München, Wilhelm Fink Verlag 2002. LM 1/2005–15: 215–222 (Aleš Novák).

Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Doplněk a Etnologický ústav AV ČR, Brno 2003.LM 11/2003: 199–204 (Dana Bittnerová).

Posseltová – Ledererová, Hana: Máma a já (Terezínský deník). Praha, Nakladatelství 
G Plus G 1997. LM 2/1999: 159–161 (Blanka Soukupová).

Postman, Neil: Ubavit se k smrti. Praha, Mladá fronta 1999. LM 8/2002: 199–203 
(Jiří Bystřický).

Prodanović, Mileta: Stariji i lepši Beograd. Beograd, Stubovi kulture 2002. LM 10/2003: 181–182 (František Šístek).

Prothero, Stephen: Religious Literacy. San Francisco, Harper 2007. LM 2–3/2007–21: 318–320 (Zdeněk R. Nešpor).

Purcell, Patrick (ed.): Networked Neighbourhoods. London, Springer 2006. 
LM 10, 2008, 3: 154–157 (Jan Sládek).

 

R

Rappaport, Roy A.: Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge, Cambridge University Press 2001. LM 2/2005–16: 204–208 (Olga Nešporová).

Reise durch den Iran. Text Jean Hureau. Theheran, Yassavoli Verlag 1999. LM 8/2002: 204–206 (Vladimír Kristen, starší)

Rekosh, E. K. – Buchko, A. – Terzieva, V.: Pursuing the Public Interest. A Handbook for Legal Professionals and Activits. New York, Columbia Law School 2001. LM 1/2005–15:224–228 (Petra Zhřívalová).

Religija i izkustvo v kulturnata tradicija na Evropa. D. Ovčarov (ed.). Sofia 1999. LM 6/2001: 248–249 (Ludvík Skružný).

Rhees, Rush: ‚Ontology‘ and Identity in the Tractatus a propos of Black‘s Companion. In: Rush Rhees: Discussions of Wittgenstein. Bristol, Thoemmes Press 1970, s. 23–36. [Třikrát Rhees (Wittgenstein).] LM 2/2005–16: 223–226 
(Tomáš Holeček).

Rhees, Rush: Wittgenstein on Language and Ritual. In: McGuinnes, B. (ed.): Wittgenstein and his Times. Bristol, Thoemmes Press 1982, s. 69–107. [Třikrát Rhees (Wittgenstein).] LM 2/2005–16: 220–23 (Tomáš Holeček).

Rhees, Rush: Wittgenstein’s Builders. In: Rush Rhees: Discussions of Wittgenstein. Bristol, Thoemmes Press 1970, s. 71–84. [Třikrát Rhees (Wittgenstein).] LM 2/2005–16: 226–229 (Tomáš Holeček).

Rohan, Bedřich: Kafka bydlel za rohem. Vzpomínky na Prahu dvacátých a třicátých let. Praha, Brána 1997. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 247–249 
(Blanka Soukupová).

ROMOVÉ – O ROMA. Tradice a současnost. Angodez the akának. Brno, Moravské Zemské muzeum / SVAN, Muzeum romské kultury 1999. LM 8/2002: 214–217 (Lucie Procházková).

Rossen, J. M. – Zbarvit, Uri: A Fusion of Traditions. Liturgical Music in the Copenhagen Synagogue. Odense, University Press of Southern Denmark 2006. LM 1/2007–20: 101–103(Veronika Seidlová).

Röth, Diether – Kahn, Walter (eds.): Märchen und Märchenstiftung in Europa. Frankfurt am Main, Märchenstiftung Walter Kahn 1993. Märchenspiegel. 
LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 92–93 (Dagmar Klímová).

Rybár, Ctibor: Židovská Praha, Glosy k dějinám a kultuře, Průvodce památkami. Praha, TV Spektrum ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis 1991. LM–IV [Žena ve městě], 1994:147–148 (Blanka Soukupová).

 

S

Salner, Peter: (Môj) židovský humor. Židovský vtip jako faktor identity. [Čí je židovský humor?] Bratislava, Ústav etnológie SAV – Židovská náboženská obec 2002. LM 9/2003: 168–170 (Dana Bittnerová).

Salner, Peter: Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava, Albert Marečin, Vyd. PT 2007. LM 10, 2008, 2: 211–214 (Blanka Soukupová).

Salner, Peter: Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava, Zing 
Print 2000. LM 8/2002: 209–211 (Blanka Soukupová).

Salner, Peter – Kvasnica, Marta: Chatam Sofer Memoriál. Bratislava, Zig Print 2002. LM 12/2003: 168–170 (Blanka Soukupová).

Sax, Boria: Zvířata ve Třetí říši. Praha, Dokořán 2003. LM 2/2004–14: 194–197 (Stanislav Komárek).

Seibt, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha, Academia 1996. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 231–235 
(Blanka Soukupová).

Schindler, Franz: Das Sprichtwort im heutigen Tschechischen Empirische Untersuchung und semantische Beschreibung. München, Verlag Otto Wagner 1993. LM–VIII [Město a jeho folklór] , 1996: 88-90 (Dana Bittnerová).

Schnöller, Andrea – Stekl, Hannes (ed.): „Es war eine Welt der Geborgenheit…“. Bürgeliche Kindheit in Monarchie und Republik. Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag, 1999. LM 4/2000: 308 (Vladimír Kristen starší).

Skalník, Petr (ed.): Dolní Roveň. Poločas výzkumu. (Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice C 2003, suplement 8). Pardubice 2004. LM 3/2005–17: 
252–256 (Zdeněk R. Nešpor).

Sklenář, Karel: Archeologie a pohanský věk. Příběhy z dětských let české archeologické vědy. Praha, Academia 2000. LM 1/2005–15: 239–241 (Václav Matoušek).

Sokol, Jan – Pinc, Zdeněk: Antropologie a etika. Praha, Triton 3003. LM 1/2004–13: 124–128 (Jan Bouzek).

Sokol, Jan: Filosofická antropologie, Člověk jako osoba. Praha, Portál 2002. LM 2/2004–14: 212–215 (Jaroslav Novotný).

Soukupová, Blanka: Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus. Praha, Pastelka 2000. LM 5/2001: 162–164 (Dan Gawrecki).

Spanio, Enrico Tomasso: Il tempio della scienza e il tempio della coscienza. Bergson e i modelli interpretative dello spazio-tempio. Venezia, Cardo Biblioteka 2003.LM 1/2004–13: 130–132 (Jan Bouzek).

Statelova, Rosemary – Rodel, Angela – Dimov, Venstislav (eds.): The Human World and Musical Diversity. Sofia, Institute of Art Studies 2008. LM 10, 2008, 2: 
223–226 (Zuzana Jurková).

Stejskal, Jan: Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. Praha, Mladá fronta 2004. LM 1/2005–15: 249–252 (Roman Zaoral).

Studie k sociálním dějinám 5. Eds. Jana Machačová, Jiří Matějček. Kutná Hora, Opava, Praha 2000. LM 11/2003: 196–198 (Blanka Soukupová).

Szeja, Jerzy Zygmunt: Gry fabulaczne – nowe zjawisko kultury wspólczesnej. Kraków, Rabid 2004. LM 3/2005–17: 235–237 (Petr Janeček).

Szmeja, Maria: Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyny w świetle analiz socjologicznych. Kraków, TAIWPN Universitas 2000. LM 5/2001: 158–161 (Jakub Grygar).

Swianiewicz, P. – Prudký, L. – Borecký, J.: Demokracie na místní úrovni ve střední a východní Evropě. Jak občané vnímají reformy státní samosprávy. Praha, 
POINT 2002. LM 8/2002: 220–221 (Petra Jeřábková).

 

Š

Šebek, Jaroslav: Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicizmu v meziválečném Československu. Brno, CDK 2006. LM 2/2006–19:218–221 (Zdeněk R. Nešpor).

Šesták, Zdeněk: Jak žil Žižkov před sto lety. Praha, Academia 2005. LM 1/2006–18: 191–192 (Miloslava Turková).

Šotolová, Eva: Vzdělávání Romů. (Druhé, rozšířené vydání). Praha, GRADA Publishing 2001. LM 9/2003: 178–183 (Lucie Procházková).

Špetanková, Naděžda: Poradenství pro pozůstalé. Praha, Grada 2008. LM 10, 2008, 1: 186–189 (Tomáš Kotrlý).

 

T

Taylor, Timothy: The Buried Soul. How Humans Invented Death. London – New York, Fourth Estate 2003. LM 1/2005–15: 241–244 (Olga Nešporová).

Tichý, Radomír: Monoxylon II., Plavba po 8000 letech. Náchod, JB Production 1999. LM 1/2004–13: 149–152 (Václav Matoušek).

Třeštík, Dušan: Mýty kmene Čechů (7.-10. století), Tři studie ke „Starým pověstem českým“. Praha, Lidové noviny 2003. LM 2/2004–14: 233–235 (Jan Bouzek).

 

V

Vlastivědný sborník Podřipsko č. 10, 2000. Roudnice nad Labem, Podřipské muzeum Karla Rozuma – Společnost Podřipské muzeum 2000. LM 5/2001: 177–178 
(Jan Šťovíček).

Vlk, Josef – Vlková, Anna – Vlk, Vladislav: Historie českého Boratína. Ústí nad Labem, Vydavatelství Forte 2000. LM 5/2001: 172–173 (Zdeněk R. Nešpor).

Volker, Reinhardt: Die Medici – Florenz im Zeitalter der Renaissance. München, 
C. H. Beck 1998. LM 4/2000: 253–255 (Vladimír Kristen mladší).

Vondrák, Jiří – Stokal, Fedor: Legendy folku & country. Jediný téměř úplný příběh folku, trampské a country písně u nás. Brno, Jota 2004. LM 1/2006–18: 159–162 (Zdeněk R.Nešpor).

 

W

Wade, Bonne C.: Thinking Musically. Experiencing Music, Expressing Culture. New York – Oxford, Oxford University Press 2004 + Reyes, Adelaida: Music in America. New York – Oxford, Oxford University Press 2005. LM 1/2006–18: 185–187 (Zuzana Jurková).

Wals, Marnit a Emil: Es fängt damit an, dass Ende der Punkt fehlt. Stilbluten aus amtlichen und privaten Schreiben. München, Deutscher Taschenverlag 1995. LM–VIII [Město a jeho folklór], 1996: 91 (Dagmar Klímová).

Woitsch, Jiří – Bahenský, František: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2007. LM 10, 2008, 1: 155–157 (Jana Vobecká).

 

Z

Zeidenitz, Stefan-Barkow, Ben: Xenofobův národnostní průvodce: Němci. 
Praha, Saggita 1994. LM–VI [Město a jeho kultura], 1994-1996: 150–152 
(Blanka Soukupová).

Zich, František a kol.: Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. Ústí nad Labem, Výzkumný tým Sociologického ústavu AV ČR 
v Ústí nad Labem 2000. LM 5/2001: 161–162 (Jan Šťovíček).

Zich, František – Houžvička, Václav – Jeřábek, Milan – Kastner, Quido: Kdo žije v pohraničí. Česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace. Ústí nad Labem, Torol 1996. LM–XII [Stereotypy a symboly], 1998: 228–230 (Jan Šťovíček).

 

Ž

Ženy a muži v datech. Praha, MPSV + ČSÚ 2003. LM 10/2003: 200–201 
(Miloslava Turková).

Židé a Morava, Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002. Ed. Petr Pálka. Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2003. LM 11/2003: 204–207 (Blanka Soukupová).

Židé. Dějiny a kultura. Praha, Židovské muzeum Praze 2001. LM 10/2003: 197–200 (Blanka Soukupová).

Židovská menšina v ČSR ve dvacátých letech. Praha, Židovské museum 2003. LM 1/2004–13: 172–174 (Jiří Matějček).