Monika Soukupová

Monika Soukupová v roce 2015 ukončila bakalářské studium na Fakultě humanitních
studií UK a v současné době je na téže fakultě studentkou magisterského programu
Obecná antropologie – integrální studium člověka. Zaměřuje se na antropologii
náboženství, zejména na antropologii křesťanství.
Kontakt: chaloupkovamonta3@seznam.cz

STUDENTS’ WORK