Petra Ponocná

Petra Ponocná absolvovala bakalářské a magisterské studium sociální antropologie
na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. V současnosti je studentkou doktorského
programu Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Ve svém výzkumu se zaměřuje na mexický svátek Día de Muertos a jeho současné
proměny. Dalšími oblastmi zájmu autorky jsou zejména mexický nacionalismus,
konstrukce národní a etnické identity a antropologie globalizace. Kontakt: petra.
ponocna@centrum.cz

ANTHROPOLOGICAL RESEARCH

STUDENTS’ WORK