Alena Pařízková

Alena Pařízková pracuje jako odborná asistentka na katedře sociologie Filozofické
fakulty Západočeské univerzity. V rámci svých výzkumů pomocí kvalitativní metodologie
analyzuje pracovní migrace v kontextu životních drah, propojení mezinárodní
migrace, zdraví a genderu. Kontakt: parizkov@kss.zcu.cz