Luděk Jirka

Luděk Jirka je studentem doktorského studia Integrální studium člověka – Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Specializuje se na migraci, transnacionalismus, etnicitu a nacionalismus. Ve své doktorské práci se zaměřuje na migraci, transnacionální vazby a na inkluzi krajanů z Rivnenské a Volyňské oblasti západní Ukrajiny. Kontakt: ludek.jirka@seznam.cz

STUDENTS’ WORK

REVIEWS

REPORTS